област Велико Търново
ВСИЧКИ СЪБИТИЯ
Пиесата "Лъжата" на френския драматург Флориан Зелер се превръща в световен теат...