област Велико Търново
Сподели
01 авг 2022
Автор: ОбластВТ

36 740 кубика дърва за огрев на населението са предоставили стопанствата от СЦДП

36 740 кубика дърва за огрев на населението са предоставили стопанствата от СЦДП

Във връзка с проведена среща с ръководството на Министерство на земеделието, на 29.07.2022г., Северноцентрално държавно предприятие ДП проведе работно съвещание с директорите на стопанствата в обхвата си, за да получи отчет за дейността им и проблемите, свързани със снабдяване на домакинствата с дърва за огрев. 36 740 пространствени кубически метра дърва за огрев на населението са предоставили стопанствата от СЦДП, стана ясно на проведеното работно съвещание. Според представените данни, към 15.07.2022, горепосоченото количество дърва е задоволило нуждите на 5 122 домакинства.

На проведената дискусия бе даден отчет за спазване указанията на СЦДП за осигуряване дърва за директна продажба на физически лица на временни складове в гората. Сред обсъдените теми бе и осигуряването на необходимите количества дърва в откритите 7 броя централни складове, както и осигуряване на подходящи обекти, които се намират на достъпни места за добиването на дървесина „на корен" - при изявено желание за самостоятелен добив от физически лица.

По време на срещата от ръководството на предприятието дадоха допълнителни указания за изготвяне на графици за изпълнение на определените количества, своевременно провеждане процедурите за добив на дърва, назначаване на собствени работници (при липса на желаещи да извършат добива) и определяне допълнителни количества, в районите, където има дървесен ресурс. Обърнато бе внимание, че определените количества дърва за огрев са съобразени с ресурсните възможности на съответното горско или ловно стопанство, а транспортирането на дървесината до домовете се извършва основно с транспорт на физически лица или наети транспортни средства от изпълнителите на добива.

На проведеното работно съвещание с директорите на стопанствата бе констатирано, че до момента са изпълнени 46% от определените количества дърва за населените места, чрез директни продажби, а темповете на работа са по-добри от предходната година.

 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ