област Велико Търново
Сподели
21 юни 2018
Автор: ОбластВТ

30 ученици от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” ще проведат обучение и практика по ”Еразъм+” в Италия

30 ученици от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” ще проведат обучение и практика по ”Еразъм+” в Италия
За период от три седмици, 30 ученици от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” в Горна Оряховица ще участват в провеждането на  мобилност в италианския град Виченца, регион Венето.


Проектът е насочен към усвояването и прилагането на получените професионални знания на учениците  от Професионална гимназия по електротехника и електроника в град Горна Оряховица в реална работна  среда, в страна от Европейският съюз. Проектът предвижда участието на ученици от ХІ и ХІІ клас, обучаващи се в направления: "Електротехника и енергетика", "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" и "Компютърни науки".

Практиката ще се осъществи през месец април 2019 година в държава от Европейския съюз - Италия, от две групи ученици в един и същ период от време. В рамките на три седмици (15 работни дни) по 6 часа на ден, в които учениците  по време на практика ще приложат придобитите от училище знания и умения, ще ги надградят и получат знания в области, които не са залегнати в учебните програми по специалностите и професиите.


Поради нарастващите нужди и недостига на подготвени специалисти в  областта на енергетиката и IT сферата, придобитият опит и усвоените иновации  ще помогнат за успешната реализация на пазара на труда.
  Работата в чуждоезикова среда би обогатила  и усъвършенствала  езиковите познания на учениците и би увеличила добрите междукултурни връзки , впечатленията  за традициите, начина на живот и дейност  в Италия.

„С участието си в проекта искаме да повишим привлекателността на професиите, да внедрим иновациите в професионалното образование и обучение с цел да сме по-конкурентноспособни на нашия и европейският пазар , да спомогнем за успешната реализация на пазара на труда на ползвателите на този проект и в последствие да използваме придобития опит и материали в обучението. Тъй като училището е с традиции в подготовката на специалисти в регионален и национален мащаб, които намират реализация в най-големите фирми в електротехническата промишленост и IT сферата, чрез проекта се цели бъдещите професионалисти да се запознаят задълбочено с производството на електроенергия, проектирането на съоръжения, софтуерното и хардуерно познание в компютърните науки и да го приложат в бъдещата си реализация“, коментираха преподавателите, участващи в програмата.

Проектът е по програма „Еразъм+”, сектор „Професионално образование и обучение”, дейност „Мобилност”. В началото на месец юни 2018 година е сключен договор между ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” и ЦРЧР, София - Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Заявената  и одобрена стойност на проекта е 87 657.00 евро, които са подсигурени от Европейския съюз по програма „Еразъм+”, КД1- Мобилност.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ