област Велико Търново
Сподели
10 май 2021
Автор: ОбластВТ

Още една стратегическа точка в Горна Оряховица оставя стария си облик в историята

Още една стратегическа точка в Горна Оряховица оставя стария си облик в историята
Железничарският град добива все по-приветлив и модерен вид. Проектът „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително обзавеждане и оборудване на сградата на НЧ “Братя Грънчарови-2002“ е последният, включен в програмния период 2014-2020 г.

На официална церемония по първа копка днес бе дадено начало на ремонтните дейности. На събитието присъстваха кметът инж. Добромир Добрев, председателят на читалището Иван Иванов, екипът на проекта и други.

Основен аргумент на строителните дейности ще бъдат озвучаването и осветлението на сцената. Предвидени са още лесен достъп на хора в неравностойно положение, облагородяване на терена около сградата.

„Това е обект, свързан с модернизацията на културната инфраструктура на града. Особено в летните дни, читалището има наситена културна програма. Смятаме, че с този проект ние ще доразвием неговата дейност - с нови концерти, с нови фестивали. Можем да кажем, че това е най-голямото читалище в региона с 2 хил. седящи места. След модернизацията, културната институция ще може да генерира приходи. Тук ще бъдат направени допълнително офиси и помещения за отдаване под наем. Голяма финансова подкрепа ще получат подобни проекти през следващия програмен период”, каза кметът инж. Добрев.

Председателят на НЧ „Братя Грънчарови” Иван Иванов изказа своята радост за осъществяването на проекта. „Благодарение на Общината и на кмета – господин Добрев, успяхме да дочакаме така желаната промяна. Най-важните неща за нас са новите условия за работа на самодейците и сцената, която вече ще може да се използва и при лошо време. Очакваме с нетърпение да организираме първите концерти и емблематичния фестивал „Раховче”, допълни Иванов.

По време на ремонтните дейности, работата на самодейците няма да прекъсне. Те ще репетират в залата на Общината. При добра организация и благоприятни метеорологични условия, се очаква до края на година да бъде готов ремонтът. По проект крайният срок е през 2023 година.                                                                                   * * *

Сградата, в която се помещава НЧ "Братя Грънчарови – 2002" е построена през 1977 г. Лошото й състояние, амортизираното оборудване и обзавеждане в помещенията, нарушената цялост на седалките на откритата сцена, са предизвикателството за извършване на цялостна реконструкция и модернизация на сградата. С реализацията на проекта ще се извърши осъвременяване на помещенията, създаване на условия и достъпност до отделните обекти в сградата. Ще се извърши оползотворяване на неизползвани пространства, реконструкция и обновяване на инфраструктурните инсталации и технически съоръжения. Реализирането на проекта ще създаде възможност за генериране на приходи от повече дейности и посещения, като се разгърне потенциала на читалището за жизнеспособна, устойчива във времето структура, която е способна да се самофинансира. Проектът предвижда цялостна реконструкция на сградата и откритата сцена на НЧ „Братя Грънчарови - 2002”.

На първото ниво на сградата ще са разположени зала „Верен” и малка репетиционна зала, използвана и за тренировки на клуб по таекуондо, складове, съблекални и санитарни възли. На второто ниво ще се помещават административни офиси, кръжочни помещения, подготвителни с изходи към сцената, две от които се използват и за репетиционни. Чрез метални стълби ще има достъп до две помещения на третото ниво, които имат възможност за монтиране на сценично осветление откъм отворената към сцената страна на помещенията.

За да се осъществи достъпът на хора в неравностойно положение, в сградата се предвижда изграждането и монтирането на асансьор, който да обслужва и двете нива.

Достъпът до основната част на амфитеатъра ще се осъществява покрай билетния център откъм парк „Детски кът”. В амфитеатъра са предвидени 1860 седящи места и още 20 броя за хора със затруднено придвижване.

Изходът до амфитеатъра ще се осъществява през две групи входове - от северозапад и югоизток. Предвиден е билетен център за продажба на билети с три каси и обслужващи амфитеатъра санитарни възли от двете му страни. На второ ниво на билетния център ще се намират две технически помещения – за озвучаване и осветление и техническо помещение. Ще се подмени и настилката на амфитеатъра.

Съществуващата сцена вече ще има покритие, което ще позволява използването й и при неблагоприятни атмосферни условия.

Предвижда се разчистване на околния терен и облагородяване на съществуващите алеи пред и около читалището, както и изграждане на две нови постройки от двете страни на южните входове към амфитеатъра, които ще бъдат отдавани под наем.

В проекта са предвидени и енергоспестяващи мерки – изолация на външните стени, покрива, подмяна на дограмата и на осветителните тела.

 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ