област Велико Търново
Сподели
27 апр 2018
Автор: ОбластВТ

Ученици от СУ "Георги Измирлиев" се завърнаха от работна среща във Франция

Ученици от СУ Георги Измирлиев се завърнаха от работна среща във Франция
От  16 до 20 април екип на СУ „Георги Измирлиев”, Горна Оряховица участва в работна среща по проект „The innovative European fusion of „Information, Communication and Technology“ and „Green Energy“. Домакин на срещата беше училище „Lycée Saint-Clair Blain” в град Дервал, Франция. Това беше петата поредна среща на партньорите от България, Белгия, Франция, Испания, Германия и Швеция.

Учители и ученици обсъждаха възможностите на всяко училище да пести енергия и да използва възобновеми източници на енергия. На семинарите по информационни технологии учениците обучаваха учителите и съучениците си за работа с Trello, Socrative, Thinglink и Hot Potatoes. Участниците в срещата видяха как на практика се реализира използването на въозобновяеми енергийни източници.

Боян Тодоров от XIа клас, Серкан Иляз от XIа клас, Севдалина Генова от ХІІа клас и Мария Радева от ІXб клас, с ръководители Йорданка Симеонова – учител по информационни техонологии и Полина Йорданова – учител по английски език, участваха в дейностите по време на наситената и интересна петдневна визита. Учениците участваха в дискусии и семинари на английски език, общуваха със своите  връстници, усъвършенстваха комуникативните си умения и за пореден път осъзнаха необходимостта от изучаването  на чужди езици, което е едно от предимствата на СУ „Георги Измирлиев“.Учениците презентираха своите идеи как училището да стане „по-зелено“, обучиха присъстващите как да използват Socrative чрез предварително подготвени видеоуроци и упражнения.

Организирано бяха направени посещения на училищната ферма за животни и на изграждащата се в момента инсталация за производство на „зелена“ енергия. Тя ще използва отпадъци от намиращата се до нея ферма за крави и по този начин ще се затвори напълно цикъла на производство. Един от партньорите в този проект е училището домакин. Посещенията на ферма за производство на биогаз и инсталация за производство на електроенергия от солената вода обогатиха познанията на всички участници за възобновяемите енергийни източници.

На проведения конгрес на младежта „Как да направя училището си „по-зелено“ учениците дискутираха проблеми, свързани с различните видове възобновяеми енергийни източници, начините за рециклиране, пестене на енергия и изготвиха съвети и препоръки за разумно използване на енергията.

Заключителна среща по проекта ще се проведе през юни 2018 година в Испания когато ще бъдат обсъдени всички извършени дейности по проекта и ще бъде направен отчет на резултатите от съвместната работа на шестте училища.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ