област Велико Търново
Сподели
15 мар 2018
Автор: ОбластВТ

Седмица, посветена на Европа, организират в Горна Оряховица

Седмица, посветена на Европа, организират в Горна Оряховица
В Горна Оряховица организират седмица на Европа по повод Председателството на България на Съвета на ЕС.

Община Горна Оряховица спечели проект по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”. Чрез него гражданите и гостите на общината ще получат възможност да станат съпричастни  в реализиране на европейските политики.

„Седмица на „Европа за гражданите на община Горна Оряховица” - от 7 до 13 май, ще премине под егидата на българското председателство. Ще бъдат организирани разнородни дейности за насърчаване развитието на културата и запазване местния дух.

Целта на проекта е да повиши информираността на гражданите, участниците във форума, жителите и гостите на града относно същността и ролята на ротационното председателство на България на Съвета на ЕС, както и да утвърди позитивен образ на община Горна Оряховица в рамките на евроинтеграционния процес на страната ни и приноса й за развитие на ЕС.

“Общината ни е притегателен център за посещение на туристи от различни националности. Смея да кажа, че за тях всички мероприятия и празници, свързани с българските традиции и с пресъздаване на обичаите ни, представляват голям интерес. С реализирането на тази прекрасна инициатива отново ще покажем, че общината ни има принос и е част не само от културно-историческото наследство на страната ни, но и на Европа като цяло. Това е и една от мисиите, които следваме – да съхраним и предадем наследството на бъдещите поколения”, коментира кметът на Горна Оряховица инж. Добромир Добрев.

Конкурсът за финансиране на малки проекти бе обявен от Националното сдружение на общините в Република България в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки отделен проект е 3 000 лв.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ