област Велико Търново
Сподели
04 дек 2017
Автор: ОбластВТ

Община Елена е в готовност да посрещне зимата

Община Елена е в готовност да посрещне зимата
На работна среща на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия ангажираните  институции в Община Елена докладваха за готовността за работа при зимни условия през сезона 2017/2018 година. В срещата, ръководена от  кмета на общината  инж. Дилян Млъзев, взеха участие ръководителите на Районна служба ПБЗН, РУ на МВР, Районна пътна служба, ВиК „Йовковци” - район Елена, представители на Планинската спасителна служба, Енерго-Про Мрежи АД и „Глобъл – Клинър” ООД, както и общински служители ангажирани с по­д­го­то­в­ка­та на об­щи­на­та за ра­бо­та при ус­ло­ж­не­на зим­на об­с­та­но­в­ка.

Със заповеди на кмета на общината са актуализирани състава на Щаба за изпълнение на общинския План за защита при бедствия на територията на община Елена, променен е съставът на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия и е изградена оперативна група към щаба. Актуализиран е Планът за действие при зимни условия, указващ реда, етапите и последователността на снегопочистване, получаване и предаване на информация, телефони за връзка, наемане на допълнителна високо проходима верижна техника при  влошена зимна обстановка /обилни снеговалежи, обледявания и снегонавявания/.
 
След провеждане на обществени поръчки, Община Елена сключи договори с изпълнителите по зимното поддържане на общинската пътна мрежа за срок от 2 години, както и за доставка на газьол за промишлени нужди. Всички учреждения са заредени с необходимите количества нафта, а училища и детски заведения, които се отопляват  на твърдо гориво - с пелети, въглища и дърва за огрев. Изпълнителите по зимното почистване и опесъчаване информираха на срещата, че машините са преминали технически преглед, а в складовете са доставени необходимите  инертни материали (пясък и сол).

На работната среща се обсъдиха редица проблеми от предходни години, като се набелязаха съвместни мерки за преодоляването им и за по-ефективна работа на институциите през този зимен сезон. От страна на  ръководителите на фирми, предприятия, организации, учреждения, кооперации, здравни и просветни заведения, на председателите на домсъвети и гражданите също трябва разбиране и отговорност.  Призивът към тях е добросъвестно да изпълняват задълженията си по Наредбата за опазване на обществения ред в общината. Паркирането по улици и тротоари да става така, че да не затруднява снегопочистващата техника, специализираните автомобили на полиция, пожарна и ВиК, сметосъбирането. Преди падането на снега тротоарите да се освободят от складирани дърва за огрев и строителни материали. Задължение е също почистването на снега по прилежащите към имотите  тротоари, премахването на  ледени висулки и големи снежни блокове от покривите. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ