област Велико Търново
Сподели
21 апр 2021
Автор: ОбластВТ

Община Горна Оряховица подновява акциите за премахване на изоставени автомобили

Община Горна Оряховица подновява акциите за премахване на изоставени автомобили
Община Горна Оряховица подновява акциите за премахване на изоставени автомобили от терени общинска собственост.

Излезлите от употреба МПС се премахват след процедура, описана в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица. С Решение на Общинския съвет от 25.03.2021 г. е извършена промяна в чл. 35 от Наредбата.

Според промяната, собственикът на МПС, на което не е заверен знака за технически преглед за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за техническа изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост, е длъжен да го предаде на площадка за събиране и съхраняване или в център за разкомплектоване. Ето защо, всички автомобили, за които е изтекъл тримесечния срок след посочената дата за следващ преглед, ще получат стикер предписание за премахването им.

Собствениците им ще имат 14 дни срок, в който трябва да извършат премахването от общинския терен. В противен случай се пристъпва към издаване на заповед за принудително премахване и след още 14 дни фирмата, с която общината има договор извършва преместването на автомобилите на площадка за разкомплектоване.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ