област Велико Търново
Сподели
24 яну 2018
Автор: ОбластВТ

Община Горна Оряховица вече е с подобрена образователна среда

Община Горна Оряховица вече е с подобрена образователна среда
Община Горна Оряховица приключи реализацията на проект „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица” с пресконференция. Представиха се реализираните обекти, постигнатите цели и резултати.

„Този проект има много голямо социално значение, най-вече защото има ангажимент към нашите деца и служителите в сферата на образованието. Както знаете, тази година приоритет на правителството е образованието. Близо 30 години сериозни ремонти в тези сгради не са правени. Затова и бяха включени в програмата на Община Горна Оряховица. Целта ни е да осигурим условия за качествено развитие на образованието“, коментира кметът инж. Добромир Добрев.

Три са модернизираните учебни заведения – ДГ „Бодра смяна“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ДГ „Елена Грънчарова“ на територията на Горна Оряховица.

Стойността на строително-ремонтните дейности, обзавеждане и оборудване на ДГ „Бодра смяна“ възлезе на 551 071, 55 лева. Извършен е основен ремонт и обновяване на сградата, прилежащото дворно място. Мерките за енергийна ефективност включват подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени и покрив. Извършени са дейности по отоплителната и осветителната инсталация. Обзавеждането на спалните помещения е изцяло обновено с нови гардероби, столчета и пейки. Закупено е ново оборудване за кухненско помещение.

Дейността по ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ включва основен ремонт и обновяване на сградата, както и на дворното пространство. Изградени са нови спортни игрища – волейболно, баскетболно и футболно, писта за бягане и дълъг скок. Парковото пространство е оборудвано с пейки, място за игра на дама и шах. Има и място за обучаване по пътна безопасност. Въведени са мерки за енергийна ефективност, която включва подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени и покрив, отоплителна и осветителна инсталация. Закупено е ново обзавеждане на класните стаи, направен е кабинет по рисуване, музика и биология, нов физкултурен салон, медицински кабинет. Обновени са спалните помещения, столовата и стая за неформални контакти. Стойността на проекта е 1 602 538, 97 лева.
В третия обект от програмата за подобряване на образователната среда на Общината е ДГ „Елена Грънчарова“ са извършени основен ремонт и обновяване на сградата и дворното пространство. Стойността на обновеното детски заведение е 563 647,15 лева. Изградени са три нови детски площадки с ударопоглъщаща настилка и са монтирани нови детски съоръжения. За енергийна ефективност са подменени дограмата, отоплителната и осветителната инсталация. Изцяло обновено е обзавеждането на спалните помещения, както и нови гардероби, столчета и пейки. Закупено е ново кухненско оборудване.
Проектът стартира на 16 септември 2016 година и е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 2 925 837, 69 лева, от които 85% са съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие, 15% от националния бюджет и 16 705, 69 – съфинансирани от бюджета на Общината.

Посредством проекта е обновена и модернизирана образователната среда на 453 деца и 80 души персонал.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ