област Велико Търново
Сподели
17 апр 2024
Автор: ОбластВТ

Изпълнени са всички заложени дейности по проекта "Общностен комплекс за ранно детско развитие"

Изпълнени са всички заложени дейности по проекта Общностен комплекс за ранно детско развитие
Изпълнени са всички заложени дейности и индикатори по проекта "Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово". Това отчетоха от екипа, отговарящ за  изпълнението, по време на заключителна пресконференция, състояла се в зала 102 на Общината. Проектът е реализиран със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.
През двугодишния период за изпълнение в образователните и социални дейности, предлагани от хъбовете, са обхванати 322 деца. Целевата група на проекта е деца от 0 до 6 години, които не посещават или нямат достъп до детско заведение, такива, които живеят в изолирани или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност и социално изключване, особено от ромски общности. В целевата група подадат също родители, настойници, бъдещи родители или основни обгрижващи лица на децата от основната целева група.

Във връзка с осигуряване на устойчивостта, реализирането на дейностите ще продължи да се извършва от трима педагози и двама образователни медиатори.

Проектът стартира на 18.04.2022 г. и продължи 24 месеца. Стойността му е 918 643,36 лева (469 702,10 евро).
По време на изпълнение се популяризира приноса на Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез безвъзмездните средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., както и финансовата подкрепа, осигурена тях.

Реализирането на проекта се осъществи от Община Горна Оряховица – като Бенефициент в партньорство със сдружение „Алфа клуб“ от страна на България и сдружение „Родна реч“ от страна на Норвегия.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ