област Велико Търново
Сподели
10 фев 2020
Автор: ОбластВТ

Зачестиха сигналите за премахване на изоставени автомобили

Зачестиха сигналите за премахване на изоставени автомобили

Поради зачестили сигнали за изоставени автомобили, от Общината напомнят на гражданите, че излезли от употреба МПС се премахват от общински терени, след процедура, описана в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица.

В чл. 35 от наредбата е записано, че собственикът на МПС, на което не е заверен знака за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за техническа изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост, е длъжен да го предаде на площадка за събиране и съхраняване или в център за разкомплектоване.

Текстовете в общинската наредба кореспондират с Наредбата за излезли от употреба МПС, приета с ПМС №11 от 15.01.2013 г., обн. в ДВ бр.7 от 25.01.2013 г. Именно там в параграф 1, т. 1б от Допълнителните разпоредби е записано, че е необходимо да са минали 2 години от дадения срок за следващ технически преглед.

Ето защо Общинският съвет в Горна Оряховица не може да промени Наредбата и да приеме по-малък срок от тези 2 години, тъй като така ще наруши разпоредбите на нормативен акт с по-висока степен, действащ в Република България.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ