област Велико Търново
Сподели
08 май 2020
Автор: ОбластВТ

Започва прием на първокласници в общинските училища в Горна Оряховица

Започва прием на първокласници в общинските училища в Горна Оряховица
Системата за прием в първи клас в общинските училища на Горна Оряховица ще бъде отворена за подаване на заявления от 10,00 ч. на 12.05.2020 г., съгласно календарния график.

Системата от правила за прием на деца в I клас е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката. Система от правила се разработва за всяко населено място, в което има повече от едно училище с прием в I клас.Регистрацията на първокласниците може да направите на сайта на Община Горна Оряховица, в раздел „За граждани“, секция „Образование“ или да последвате линка, водещ към платформата.

На интернет страницата на Община Горна Оряховица в секция „Образование“ са публикувани правилата за електронен прием в първи клас, както и и календарен график на дейностите по приема на първокласници.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ