област Велико Търново
II Национален конкурс
Сподели

II Национален конкурс "Танцова въртележка"

Община Горна Оряховица и НЧ "Напредък-1869" обявиха Втори национален конкурс "Танцова въртележка" за съвременни и характерни танци, класически балет. Конкурсът е част от проявите, посветени на 150 години Народно читалище "Напредък-1869".  


КАТЕГОРИЯ:
1. СОЛО - има право на 1 танц , като танца да не надвишава 2,30 минути.
2. ДУЕТ, ТРИО- имат право на 1 танц ,като танца да не надвишава 2,30 минути
3. ГРУПА - всяка група се състои от 4 до 8 танцьора.Имат право до 2 танца в стил , като танца да не надвишава 3,30 минути.
4. ФОРМАЦИЯ – над 9 танцьора. Имат право до 2 танца в стил , като танца да не надвишава 4.00 минути.

СТИЛ:
1. СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ - Това са танци с множество модерни движения.Включват различни съвременни стилове, като модърн, контемпорари, шоу-балет и неокласика.
2. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ -Такива танци трябва да показват типичния танцов стил на определена държава.Да бъдат използвани традиционни стъпки и движения , които да показват характеристиките и автентичността на съответната държава.Използваната музика трябва да съответства на определената държава.
3. КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ - да се използват движения от класическия балет ,подходящи за възрастта на танцьора ,като танца може да е класически или полухарактерен ( например с испанска тематика ,тарантела и т.н.).Всички стъпки да се основават на класическия балет.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
I група – от 5 г. до 8 г.
II група – от 9 г. до 11 г.
III група – от 12 г. до 16 г.
IV група – над 16 г.
В едно танцово изпълнение се допуска по-малки участници да се състезават в по-горна категория, ако над 50% от изпълнителите са в по-горната възрастова категория.

ЖУРИ:
1.Журито ще бъде съставено от независими специалисти в областта на балетното и сценично изкуство.
2.Решенията на журито са окончателни .
Критерии за оценка:
1.Техника на изпълнение 2. Хореография и композиция
3. Сценично присъствие

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА :
1.В конкурса могат да вземат участие възпитаници на читалища, детски градини, общински детски комплекси и школи, частни студия и танцови клубове.
• Един изпълнител /соло/ има право на 1 танц във всеки стил.
• Дует/трио има право на 1 танц във всеки стил.
• Група и формация имат право : до 2 танца във всеки стил.
• Максимален брой сола от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 /пет/.
• Максимален брой дуети от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 /пет/ - /един състезател може да участва максимум в 3 дуета/.
• При два танца от един и същ колектив в една и съща категория и стил се журират всички, но за разпределяне на купи и медали, се взема най-високо оцененото изпълнение.
• При недостатъчно участници в даден стил,възраст, категория, по преценка на организаторите ще има сливане на такива.
• При несъответствие на една хореография в обявения стил, се намалява оценката в компонент „композиция“ или „техника“. При наличие на достатъчно конкурсно време, се премества в подходящия стил.
2.Площта на сцената за изява е с размери 12м/8м.
3.Начин на озвучаване –музикалният файл се изпраща заедно със заявката в МР3 формат. Флаш памет или компакт диск е нужно да носите като резервни. Всички музикални файлове да бъдат надписани със заглавието на съответния танц.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
СОЛО – 10 лв. на танц;
ДУЕТ/ТРИО – 7 лв. на танц на участник;
ГРУПА/ФОРМЦИЯ – 10 лв. на участник.
- в брой в деня на провеждане на конкурса
- по банков път не по-късно от 31.03.2019 г.
Банкова сметка: BG47PIRB71741606287273
BIC – PIRBBGSF
При Банка „ПИРЕОС” България АД
В платежното е нужно да изпишете с основание – /име на състав, град /с участие в НТК „Танцова въртележка”
Желаещите получат фактура, да изпратят своите данни.
ОБЩИ УСЛОВИЯ :
Организаторите си запазват правото на всякакъв вид документиране , излъчване , филмиране и разпространение на материала , без да заплащат права и обезщетения .
Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите на сцената .
Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
Разходите за награден фонд, техническото и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.
Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.
Участниците отговарят за своите костюми , реквизит и лични вещи .
НАГРАДЕН ФОНД:
Всички участници получават грамота за участие.
Дипломи, купи и медали за първо, второ и трето място и специални награди.
Награден фонд – предметни и парични награди в размер на 2500 лв.

СРОК ЗА ЗАЯВКИ : 31 март 2019 г.
Телефон за връзка – 0887 112 777 ; 0878 514 178
e-mail – napredak_1869@abv.bg
 

НАЙ–ОЧАКВАНИ