област Велико Търново
Сподели
01 сеп 2017
Автор: ОбластВТ

80% достигна събираемостта на местните данъци във Велико Търново

80% достигна събираемостта на местните данъци във Велико Търново

Събираемостта на данъците във Велико Търново за първото полугодие на 2017г. достигна до 80%. Тези показатели потвърждават стабилното финансово състояние на Общината.

13,4 милиона лева достига стойността на събраните местни данъци и такси за първите шест месеца на 2017 г. – с 1,1 милион лева повече спрямо първото полугодие на 2016 г. Заложеният план за 2017 година вече е изпълнен на 75%.

77% е изпълнението на планираните приходи от данъка върху моторни превозни средства. Над 2 милиона лева са събраните недобори – стари данъчни задължения.

Финансовата дисциплина позволява на Община Велико Търново да изпълнява заложената инвестиционна програма във всички сектори – инфраструктура, благоустрояване, образование, социални дейности, културата и туризъм, спорт и др.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ