област Велико Търново
Сподели
25 яну 2018
Автор: ОбластВТ

76,4 милиона лева е бюджетът на Община Велико Търново

76,4 милиона лева е бюджетът на Община Велико Търново
76,4 милиона лева е стартовият бюджет на Община Велико Търново за 2018 година. Финансовата рамка бе гласувана по време на днешното заседание на Великотърновски общински съвет. Кметът на Старата столица Даниел Панов обяви увеличение на средствата в голяма част от функциите – образование, здравеопазване, култура, социални дейности, общи държавни служби и др. За поредна година ставките на местните данъци и такси остават без увеличение, а постоянното повишаване на събираемостта води до растеж на приходите.

Благодаря на колегите, изработили Бюджет 2018 - те доказват своята много добра експертиза. Благодаря на общинските съветници, на жителите и на всички, направили предложения за финансиране на различни по своя тип дейности. Бюджетът е оптимален за Велико Търново който оптимизира разходите и най-важното – залага изцяло на реалистични приходи. Действително, това е същността на добрата финансова политика – да харчиш толкова, колкото изкарваш. Колкото повече са приходите, толкова повече средства можем да вложим в различните сфери, дейности и политики“, коментира Даниел Панов.
Бюджетът отговаря на амбицията ни да превръщаме Велико Търново и населените места в общината във все по-добри и атрактивни за живеене, бизнес, образование, създаване на семейства, професионална реализация, култура и туризъм. Той е за 100% от жителите на града и общината. Старата столица днес е сред 20-е най-добри икономически центрове и генератори на растеж в България. Раждаемостта за втора поредна година е рекордна, инвестиционният интерес е силно завишен. Тези факти са ярък противовес на всички популистки и негативни твърдения, които определени политически сили разпространяват в обществото и от трибуната на Общинския съвет“, продължи Даниел Панов.  

Общата държавна субсидия е 36,7 милиона лева лева –  със 17% повече спрямо миналата година. Ръстът на средствата е с 5,3 милиона лева. Трансферите за местни дейности са в размер на 2,1 милиона лева, в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 342 500 лева и целева субсидия за капиталови разходи – 1,6 милиона лева. Преходните остатъци по бюджета и от трансфери са за повече от 7,2 милиона лева.

Над 20% е увеличението на парите за образование. Близо 22,9 милиона лева са средствата за делегираните от държавата дейности (повишение с близо 4 милиона лева). Разходите за местни дейности са в размер на още 5,3 милиона лева. „Бюджетът кореспондира с държавната политика, извела просветата като водещ национален приоритет. Историята и примерът, даден от големия български държавник и великотърновец Стефан Стамболов, доказват, че подобен подход е успешен и води до разцвет на всички останали сектори“, коментира Даниел Панов.
С 28% повече са средствата за здравеопазване – делегираните дейности достигат до 4,2 милиона лева.

Предвидено е поетапното увеличаване на заплатите на медицинския персонал. Местните дейности са в размер на 646 700 лева. За пореден път общинската програма за асистирана репродукция ще е с начален фонд от 70 000 лева, което утвърждава Община Велико Търново сред водещите в България, стимулираща ин-витро процедурите.
Повишение от 7,2% има и на средствата в социалната сфера. За делегираните от държавата дейности са разчетени 5,6 милиона лева, а местните и дофинансирани дейности са за още 1,9 милиона лева.

С 12% повече ще са парите за култура, туризъм и религиозни дейности. Делегирани от държавата дейности са над 3,6 милиона лева. Увеличени са стандартите на регионалните библиотеки и на читалищата. Местните и дофинансирани дейности са в размер на 3 766 347 лева. Субсидията за културния календар е в размер на 383 500 лв. За поредна година 50 000 лева включва фондът на Програма „Изкуство и култура Велико Търново“, която финансира проекти на утвърдени и млади творци. За Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта са заделени 485 500 лв.
Ръст от 9,8% има и в перо „Общи държавни служби“.

Над 13,3 милиона лева са заложени за за водоснабдяване и канализация, улично осветление, ремонт на улична мрежата, озеленяване, чистота и др. В тези рамки влиза преходен остатък в размер на 2,3 милиона лева, от които за капиталови разходи са отредени допълнително 1,5 милиона лева, за текущ ремонт на улици и тротоари – още 212 212 лева.

„Бюджет 2018 е много добре планиран и амбициозен откъм поставени цели, така и реално изпълним, без грам популизъм“, завърши Даниел Панов.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ