област Велико Търново
Сподели
04 май 2017
Автор: ОбластВТ

40 ученици от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов”ще проведат практика в две европейски държави по програма ”Еразъм+”

40 ученици от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов”ще проведат практика в две европейски държави по програма ”Еразъм+”

За поредна година, 40 ученици от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов”- Горна Оряховица ще участват в провеждането на мобилности в град Портсмут  (Великобритания) и град Малага (Испания), за период от по три седмици. Заявената стойност на проекта е 122 404 евро, които са подсигурени от Европейския съюз по програма „Еразъм+”, КД1- Мобилност.

Проектът е насочен към усвояването и прилагането на получените професионални знания на учениците от Професионална гимназия по електротехника и електроника в град Горна Оряховица в реална работна среда, в страни от Европейският съюз. Проектът предвижда участието на 40 ученици от ХІ и ХІІ клас в ПГЕЕ “М.В.Ломоносов” , обучаващи се в направления: "Електротехника и енергетика" , "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" и "Компютърни науки ".

„С участието си в проекта искаме да повишим привлекателността на професиите , да внедрим иновациите в професионалното образование и обучение, с цел да сме по – конкурентноспособни на нашия и европейския пазар , да спомогнем за успешната реализация на пазара на труда на ползвателите на този проект, и в последствие да използваме придобития опит и материали в обучението.Тъй като училището е с традиции в подготовката на специалисти в регионален и национален мащаб, които намират реализация в най-големите фирми в електротехническата промишленост и IT сферата, чрез проекта се цели бъдещите професионалисти да се запознаят задълбочено с производството на електроенергия , проектирането на съоръжения за ветрогенератори и рециклирането на електрически и електрони компоненти, софтуерното и хардуерно познание в компютърните науки и да го приложат в бъдещата си реализация“, поясниха от управата на училището.

Чрез реализирането на проекта  учениците от направление „Енергетика“ ще се запознаят с рециклирането на излезли от употреба изделия и иновации при производството на енергия от възобновяемите енергийни източници , а в IT сферата– ползвателите ще придобият нови знания в области, които не са залегнати в учебните програми база данни.

Основната цел е придобитите от учениците начални знания, навици и практически умения по обща и отраслова професионална подготовка да се приложат в реална работна производствена среда. Това ще спомогне за усъвършенстването на практическите знания и умения на учениците, ще подобри работата им в екип и самостоятелната им работа. Възможността за справяне в различна ситуация ще ги обогати с познания за организацията на дейността в производствено предприятие.  Ще спомогне за добиване на реална представа за организацията и динамиката на производствените процеси в страни-членки на Европейския съюз, както и ще подобри перспективите и възможностите на учениците за бъдеща интеграция на пазара на труда.

Практиките ще се осъществят в две различни държави от Европейския съюз - Великобритания и Испания, от две групи ученици в различен период от време. Практиките са в рамките на три седмици (15 работни дни) по 6 часа на ден, в които учениците ще приложат придобитите от училище знания и умения, ще ги надградят и получат знания в области , които не са залегнати в учебните програми по специалностите и професиите.

I група ще пътува в рамките на март-април 2018 година в град Портсмут, Обединено кралство. Ще включва  20 ученици от XI и XII клас от направления „Енергетика“ и „IT“.

От II група ще практикуват 20 ученици от XI клас в град Малага, Испания, от направления „Енергетика“ и „IT“, в периода август - септември 2018 година.

Поради нарастващите нужди и недостига на подготвени специалисти в областта на производството на енергия, проектирането и изграждане на ветросъоръжения и рециклирането, придобитият опит и усвоените иновации ще помогнат за успешната реализация на пазара на труда.

„Работата в чуждоезикова среда ще обогати и усъвършенства езиковите познания на учениците и ще увеличи добрите междукултурни връзки , впечатленията за традициите, начина на живот и дейност във Великобритания и Испания“, коментират учителите от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов”.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ