област Велико Търново
Сподели
08 сеп 2017
Автор: ОбластВТ

324 първокласници от община Горна Оряховица ще прекрачат училищния праг тази година

324 първокласници от община Горна Оряховица ще прекрачат училищния праг тази година

За първи път през настоящата година приемът в 1 клас в основните и средни училища в Горна Оряховица се осъществи по изготвена и утвърдена от Кмета на общината система от правила за електронен прием.

Очаква се броят на първолачетата за настоящата година да бъде 324. В Горна Оряховица броят им ще е 281, а в селищата на общината-47.

В общообразователните училища се очаква в първия учебен ден да тръгнат 2 845 ученици, разпределени в 139 паралелки. По предложение, изготвено на база на решение на Общинския съвет, Министърът на образованието издаде заповед, публикувана в ДВ бр. 58, относно преобразуване чрез вливане на ПГСС „Боруш” с. Крушето и ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров” Горна Оряховица в ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров”. В новообразуваното училище се очаква да се обучават 278 ученици в дневна форма. Така обобщените данни показват, че на 15 септември в общинските училища в община Горна Оряховица ще влязат 3 123 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 152 паралелки.

В държавните професионални гимназии се очакват 1 057 ученици, от които 946 в дневна форма на обучение. През новата учебна година има 3 нови специалности в държавните професионални гимназии. В ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” новата специалност е „Промишлена електроника” (дуално обучение), в ПГЛПИ „Атанас Буров” – специалност „Икономика и мениджмънт” и в ПТГ „Васил Левски” – специалност „Ремонт на летателни апарати”.

Маломерните и слети паралелки в общинските училища за настоящата учебна година се очаква да бъдат 26. Тревожен факт е, че в четири общински училища се очакват по-малко от 80 ученици. Това са ОУ „Елин Пелин” – Първомайци, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Поликраище, ОУ „Отец Паисий” – Писарево и ОУ „Васил Левски” – Върбица. . За тези четири училища се налага задължително дофинансиране, което ще бъде осигурено от общинския бюджет.

В пет от общинските училища са разкрити групи за задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6-годишни деца. Това са СУ „Вичо Грънчаров”, СУ „Георги Измирлиев”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Паисий Хилендарски” и ОУ „Климент Охридски” – Драганово. Очакваните в тях деца към момента са 59. Общият брой на децата в общинските детски градини се очаква да бъде 1185. От тях 24 са в две яслени групи.

Всички посочени данни са към 15 август, затова е необходимо да се има предвид, че те подлежат на постоянни промени.

Във всички общински училища и детски градини в Общината са доставени безплатните учебници и учебни помагала, както и задължителната училищна документация. Две от основните училища в общината са средищни – във Върбица и Поликраище, където е осигурен транспорт за пътуващите ученици и са създадени условия за целодневно обучение. Непосредствено преди началото на учебните занятия ще бъде извършена проверка от РЗИ относно готовността на училищата за провеждане на нормален учебен процес.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ