област Велико Търново
Сподели
11 сеп 2018
Автор: ОбластВТ

265 първокласници ще прекрачат училищния праг в Горна Оряховица

265 първокласници ще прекрачат училищния праг в Горна Оряховица
328 първокласници се очаква да започнат предстоящата 2018/2019 учебна година в община Горна Оряховица. Броят на първолачетата в града е 265, а в съставните селища е 63. Първокласниците ще се обучават в 18 паралелки, от които 13 в общинския център.

 
Най-много първокласници ще посрещне СУ „Георги Измирлиев“ – 97, които ще се обучават в 4 паралелки. Най-малко са първолаците в Писарево – 3. В 2 от училищата първокласниците ще се обучават в слети паралелки – ОУ „Отец Паисий“ в Писарево и ОУ „Климент Охридски“ в Драганово.
 
В общинските общообразователни училища на първия учебен ден се очакват 2724 ученици в 133 паралелки. Като се вземат под внимание и данните за ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, обобщените факти сочат, че на 17 септември в общинските училища в Община Горна Оряховица ще влязат 2 954 ученици в дневна форма на обучение, които ще се обучават в 143 паралелки.
 
В държавните професионални гимназии се очакват 868 ученици, като се очакват 805 да се обучават в дневна форма.
 
И през предстоящата учебна година най-много ученици се очакват в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – 341, от които 340 в дневна форма на обучение. Приетите ученици след завършен VІІ клас са 168. Най-много са приетите в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – 97 ученици. В това училище за новата учебна година има 2 нови специалности: „Приложно програмиране“ – професия: „Приложен програмист“ и „Електрообзавеждане на производството“ – професия „Електротехник“.
 
Най-малко приети ученици има в ПТГ „Васил Левски“ – 13.
 
Маломерните паралелки в общинските училища се очаква да бъдат 30, а слетите 9. 5 от слетите паралелки са и маломерни въпреки сливането на два класа.
 
Тревожен е фактът, че в 5 от общинските училища се очакват по-малко от 80 ученици. ОУ „Елин Пелин” – Първомайци, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Поликраище, ОУ „Отец Паисий” - Писарево, ОУ „Васил Левски“ - Върбица и ОУ „Климент Охридски“ - Драганово. За тези пет училища се налага задължително дофинансиране, което ще бъде осигурено от общинския бюджет.
 
В пет от общинските училища са разкрити групи за задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6-годишни деца. Това са СУ „Вичо Грънчаров”, СУ „Георги Измирлиев”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Паисий Хилендарски” и ОУ „Климент Охридски” – Драганово. Очакваните в тях деца към момента са 68. Общият брой на децата в общинските детски градини се очаква да бъде 1161. От тях 30 са в две яслени групи.

 
Посочените цифри за детските градини са към 15 юли, а за общинските училища данните са актуални към 4 септември, затова е необходимо да се има предвид, че те подлежат на постоянни промени.
 
Във всички общински училища и детски градини в Община Горна Оряховица са доставени безплатните учебници и учебни помагала, както и задължителната училищна документация.
 
Две от основните училища на територията на общината са средищни – в селата Върбица и Поликраище, където е осигурен транспорт за пътуващите ученици и са създадени условия за целодневно обучение. Средищна е и ДГ „Димитър Генков“ в Поликраище.
 
Непосредствено преди началото на учебните занятия са извършени и проверки от РЗИ относно готовността на училищата за провеждане на нормален учебен процес.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ