област Велико Търново
Сподели
21 окт 2020
Автор: ОбластВТ

151 разработки са получени за участие в първия по рода си у нас Педагогически конкурс "Новатори в образованието“ на ВТУ

151 разработки са получени за участие в първия по рода си у нас Педагогически конкурс Новатори в образованието“ на ВТУ
151 разработки са получени за участие в първия по рода си у нас Педагогически конкурс "Новатори в образованието", организиран от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.  Конкурсът е иновативна форма за повишаване на професионалната квалификация на педагогическите специалисти и представяне на добър педагогически опит и изследователски резултати. В него участват учители от различни степени и етапи на образованието, директори на образователни институции, социални и специални педагози, логопеди, педагози-психолози, педагогически съветници, музикални ръководители и др.

Конкурсът се провежда в електронна форма, което улеснява участието онлайн. Сред получените разработки има 43 статии, 20 есета, 40 дигитални образователни ресурси и 48 компютърни урочни презентации. Техни автори са педагогически специалисти от цялата страна, като най-многобройни са работещите в детски градини – 60. След тях се нареждат представителите на основни и средни училища, съответно 28 и 25, и на профилирани и професионални гимназии – 18. Сред участниците има педагози и специалисти от две Български неделни училища в Испания, от Националния дворец на децата в София, социални центрове у нас и др.

Педагогическият конкурс се организира и провежда в рамките на изследователски проект на тема "Поддържане и издаване на списание "Образование и квалификация" на ДЕПОКПС" на ВТУ. Негов ръководител е проф. д-р Даринка Гълъбова, която е и председател на организационния комитет на конкурса. Тя обясни, че в електронната платформа имат възможност да публикуват водещи изследователи и преподаватели, млади учени, учители, училищни директори и други педагогически специалисти. Списанието предлага рубрики за теоретични научни изследвания, методика на обучението по…, иновации в образованието и управлението, апробиращи резултати от педагогически изследвания, рецензии на книги и учени и др. Номинираните статии в конкурса  ще бъдат публикувани в списанието, брой 2/2020 г.

Получените за конкурса авторски разработки са в четири секции – „Иновации в образованието“, „Дигитализация на образованието“, „Управление и приобщаване в образованието“ и „Традиции и перспективи в образованието“, като към всяка от тях има по три тематични направления. Научно жури с председател доц. д-р Петя Събева,  директор на Департамента, ще оценява материалите на педагогическите специалисти.

Всички допуснати участници в конкурса ще получат СЕРТИФИКАТ за участие. Във всяко от 12-те тематични направления ще бъдат излъчени номинирани автори от първо до трето място, които ще получат ГРАМОТА "Новатор в образованието". Безплатна публикация в списание "Образование и квалификация" ще получат авторите на статии, номинирани на първо място в дадено тематично направление. При желание за публикуване на статия от автори, номинирани на второ и трето място, ще се заплаща 25% от таксата за публикуване в списанието. При заявено желание от автора може да се издаде удостоверение с един квалификационен кредит за публикация в електронното издание. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ