област Велико Търново
Сподели
31 яну 2018
Автор: ОбластВТ

126 млн. лева повече събра ТД на НАП Велико Търново през 2017 г.

126 млн. лева повече събра ТД на НАП Велико Търново през 2017 г.
Планът на териториалната  дирекция за 2017 г., която включва седемте области от Велико Търново до Видин, е преизпълнен с 9 %. Това съобщи нейният директор Ивайло Здравков на пресконференцията на 30 януари 2017 г. за данъчно-осигурителната кампания, състояла се в пресцентъра на БТА.

На нея присъства и г-н  Петко Николов, директор на  дирекция „Обслужване“,  както и журналисти от местните медии. Териториалният директор обобщи резултатите от работата на приходната агенция във В. Търново през 2017 г. и отбеляза, че е удовлетворен от постигнатото. 9 % ръст в преизпълнението на плана за 2017 г. постигна ТД на НАП В. Търново спрямо 2016 г. Поставените цели през 2017 г. са свързани с намаляването на административната тежест, доброволното плащане на задълженията, подплатени с доверие и прозрачност отстрана на приходната агенция.

Приходите за 2017 г. са със 126 млн. лв. повече, като събраните суми  надхвърлят 1 075 млн. лв. НАП В. Търново води политика на насърчаване на  доброволните плащания на гражданите. Вследствие на успешните мерки, тенденцията е да нарастват доброволните плащания, като през 2017 г. просрочените задължения  са намалени с 22 %. Събрани са с 5,5 % повече просрочени вземания, в сравнение с 2016 г. Осъществени са 7281 контакти по телефона с лица с нововъзникнали задължения и 1995 срещи с лица, имащи задължения в големи размери. Заявленията за частично плащане са 618 бр., а разпорежданията за разрешение за неотложни плащания са 778 бр. Наложени са 219 възбрани на недвижими имоти и 524 запори на движими вещи. Под непрекъснат мониторинг са 362 лица със задължения над 100 хил. лв. Наблюдаваните длъжници със задължения над 50 хил. лв. /общата им сума е почти 66 млн. лв./ са 973. Организирани са 475 публични продажби /58 % повече/ чрез търг, в които са събрани  над 2 млн. лв. По отношение на конфискуваното имущество, придобито по престъпен начин, са осъществени 75 продажби, донесли през 2017 г. 434 хил. лв.
     
Акцент в контролната дейност е нейното оптимизирането. Много и различни кампании се осъществиха през изминалата година – запечатване на обект за срок от 30 дни, електронни проверки и ревизии, вкл. на онлайн търговци, вечерни проверки, проверки на горивата, масовите събития на открито, проверки на касите за наличност на пари в брой и проверки за отчитане на приходите в къщи за гости.
           
НАП оповестява на страницата си всички обекти, подлежащи на запечатване за 30 дни. Новото е, че запечатването се прилага и към трето лице, стопанисващо обекта, при условие, че е уведомено. 132 електронни проверки са приключили, докато при електронните ревизии приключени са 27 и при тях са установени задължения за 4 240 000 лв. От октомври 2017 г. до края на годината са осъществени 176 т.нар. „вечерни“ проверки и при повечето от тях са открити нарушения. От 108 оперативни проверки при горивата, 53 са завършили с издаване на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, а 43 са приключили със запечатване на обекта. Внесените обезпечения са в размер на 4 271 000 лв. Масовите проверки на събития на открито в териториалната дирекция са 222, отнасящи се за 56 мероприятия, на които са издадени  157 АУАН. Извършените проверки за установяване на касовата наличност са 62. В периода юли-август 2017 г. са извършени контролни действия спрямо лица, стопанисващи хотели, къщи за гости и др., завършили с основания за възлагане на ревизии, някои от които са завършили с издаване на АУАН.
            
Директорът г-н Здравков информира за промените в ДОПК и ЗКПО, касаещи комплексното административно обслужване и отпадането на задължението за подаване на годишна данъчна декларация от данъчно задължени лица, които не са осъществявали дейност през съответната година. Така също информира и за предстоящите издания на външно комуникационните кампании на приходната агенция – лотария с касови бележки, „Заплата в плик“ и „Влез в час с данъците 4“
            
За хода на данъчната кампания говори директорът на дирекция „Обслужване“ г-н Николов, който разясни и акцентите и новостите в данъчно-осигурителното законодателство и по-конкретно, плащането чрез виртуален и физически ПОС терминал на НАП, в сила от 1 февруари. В НАП В. Търново до момента са подадени 1075 годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица  за 2017 г., като 68 % от тях са по електронен път. При юридическите лица броят на подадените е 435. Г-н Николов напомни за изтичащите на 31 януари срокове: при ползване на отстъпка по чл.50 от ЗДДФЛ, промяната при осигуряване на самоосигуряващите се лица,  за декларациите от платци на доходи за 4-то тримесечие на 2017 г., които се подават само по електронен път. Освен това, той засегна и някои други промени в ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ и припомни, че от 2018 г., с промяната в размера на минималната работна заплата на 510 лв., се променя и вноската за здравно осигуряване на 20,40 лв., а размерът на максималния осигурителен  доход е 2600 лв.
    
Териториалният директор г-н Здравков отговори на всички зададени от журналистите въпроси.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ