област Велико Търново
Сподели
22 окт 2021
Автор: ОбластВТ

112 са утвърдените приемни семейства във Велико Търново и региона

112 са утвърдените приемни семейства във Велико Търново и региона
Община Велико Търново продължава да реализира успешно проект „Приеми ме 2015“ в партньорство с Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Към месец септември 2021 г. на територията на област Велико Търново са утвърдени общо 112 приемни семейства, като най-много те са в община Павликени- 35 приемни семейства, следвани от община Велико Търново с 20 утвърдени приемни семейства и община Полски Тръмбеш, където са утвърдени 15 приемни семейства.

Приемните семейства, в които има настанени деца са 81, като в тях са настанени 113 деца.

От всички 113 настанени деца, само 15 деца са с увреждания, от които 11 в община Павликени и 4 в община Стражица.
Съобразно възрастта на настанените деца най-голям е делът на децата от 6 до 14 г. – 50 деца, следван от децата от 0 до 3 г.- 27 деца , от 14 до 18 г. са 19 деца и на възраст от 3 до 6 г. са 17 деца.

От началото на 2021 година са изведени 37 деца. От тях 3 деца от община Велико Търново, 8 деца от община Горна Оряховица, 3 деца от община Елена, 14 деца от община Павликени, 3 деца от община Свищов, 1 дете от община Лясковец и 5 деца  от община Полски Тръмбеш.

Девет от децата, които са напуснали приемните семейства са реинтегрирани в биологичните си семейства, 9 деца са осиновени в страната, 4 деца  са осиновени в чужбина, 9 деца са настанени в друга социална услуга в общността, 1 от децата е осиновено от приемното семейство, 1 дете е настанено в друго приемно семейство и 4 от децата са навършили пълнолетие.

От началото на 2021 година са утвърдени 5 нови приемни семейства, от които 2 приемни семейства в община Павликени и 3 приемни семейства в Община Свищов.

В началото на м. октомври едно от приемните деца, което навършва пълнолетие през м. октомври стана майка на момиченце, което бе настанено за отглеждане в същото приемно семейство. В знак на благодарност за дългогодишните грижи от страна на приемното семейство младата майка кръсти детето си на името на приемната майка.

Община Велико Търново осигури съвместно с фондация „Карин дом“ „Бебешка кутия“ пълна с играчки, пособия, дрешки и козметика от първа необходимост за новороденото.

Проект „Приеми ме 2015“ продължава с европейско и държавно финансиране и през 2022 г.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ