област Велико Търново
Сподели
09 апр 2021
Автор: ОбластВТ

Сдружение "Алфа Клуб" ще развива уменията на младежи с проект "Business Creartivity" по програма Еразъм+

Сдружение Алфа Клуб ще развива уменията на младежи с проект Business Creartivity по програма Еразъм+
Сружение "Алфа Клуб" Горна Оряховица спечели проект по програма Еразъм+. Проектът "Business CreArtivity" ще се осъществи по ключове дейност 2 - Младеж с подкрепа на Центъра за развитие на човешките ресурси. Участващите организации са - Asociatia de Prietenie Romano Franeeza (Румъния), SAMSUN ANADOLU LISESI (Турция), MYRHOROD is CtTy of DREAM (Украйна) и Сдружение за Македоно-Българско приятелство (Македония).

Business CreArtivity е проект, насочен към справяне със социално-икономическите промени, пред които е изправена Европа поради кризата с COVID-19 и нейното въздействие върху световната икономика. Една от основните задачи пред европейските правителства е нарастващото ниво на безработица сред младите хора. Много млади хора напускат преждевременно училище и поради това им липсват ключовите умения, които да им помогнат да си намерят работа. Много възрастни се сблъскват със същите трудности, поради липсата на подходяща квалификация. Европейските компании трябва да станат по-конкурентоспособни по отношение на таланти и иновации. Европа се нуждае от по-сплотени и приобщаващи общества, които да позволят на гражданите да играят активна роля в демократичния живот. Образованието и младежкото участие са от първостепенно значение за насърчаване на общоевропейските ценности, социалната интеграция, засилване на междукултурното разбирателство и чувството за принадлежност към общността и предотвратяване на силна радикализация. Друга важна цел е свързана с изграждането на социален капитал сред младите хора, увеличаване на техния капацитет и способност за активно участие в обществото.

За да се справят с тези проблеми, партньорите по проекта си поставят следните цели:
- да се създаде стойност за младежта чрез изграждане на предприемачески умения у младите хора;
- да се развият умения и компетенции в областта на изкуството и занаятите;
- укрепване на междукултурните компетенции на участниците;
- да насърчава развитието на иновативни практики в областта на изкуството, занаятите и предприемачеството;
- да подкрепи прилагането на европейската политическа програма за растеж, работни места, равенство и социално включване;
- да придобият практически знания за справяне с криза и неочаквани обстоятелства;
- да се развиват и укрепват съществуващите връзки между организациите;
- да се изгради умение за самосъзнание в участващата младеж;
- да развие и подобри художествените и творческите умения.
- да се развият ИКТ уменията на парацитиращите.

Изпълнението на този проект е транснационално и ще даде на участниците възможност да работят в международни екипи и да обменят добри практики и знания. Някои от организациите нямат предишен опит в тази област и участието в този проект ще им даде правилната възможност да развият връзки и да получат практическа представа за темите на проекта. От друга страна, опитните организации ще могат да разпространяват знанията си извън своите национални граници. Освен това участващите организации ще придобият международна перспектива.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването  на съдържащата в нея информация.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ