област Велико Търново
Сподели
05 юли 2021
Автор: ОбластВТ

Проф. Антоанета Анчева: Финансирането на университетите трябва да зависи от качеството, а не от количеството

Проф. Антоанета Анчева: Финансирането на университетите трябва да зависи от качеството, а не от количеството
Образованието е показател за състоянието и напредъка на обществото, категорична е проф. Антоанета Анчева, която е председател на Общото събрание на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ръководител на катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини”. Преподавател е и в Националната художествена академия. Член на Съюза на българските художници, секция “Критика”.  В момента проф. Анчева е кандидат за народен представител от гражданската квота на “БСП за България”. Тя е с преференция 103 в листата за Великотърновска област.

Всички сме свидетели как за 20-тина години у нас възникнаха повече от 20 нови висши училища, а броят на студентите стремглаво нарастна над два пъти. “Не по-малко смущаващ е фактът, че се увеличи диспропорцията по направления и специалности – едни специалности се очертаха като престижни и към тях имаше подчертан интерес и дори наплив, а други останаха без студенти. Снижиха се критериите за прием, разкриваха се „модерните“ специалности независимо от това дали даденото висше училище разполага с необходимия преподавателски състав. Много преподаватели работят на повече от един трудов договор. Трудът им е ниско платен, което пък направи професията неатрактивна за младите хора”, обяснява проф. Анчева, която е и член на комисия към Националната агенция за оценяване и акредитация.

“Няма да пропусна и приетия през 2010 г. Закон за развитието на академичния състав в Република България. Идеята да се предостави възможност на всяко висше училище да създава доктори, доценти и професори доведе до неконтролируемото им и ускорено „производство“, допълва тя.

България се топи! В резултат кандидат-студентите са намалели два пъти в сравнение с 90-те години. В същото време приемът в университетите се е увеличил с повече от два пъти. Налице е една очевидна диспропорция между плановия прием и броя кандидати, което само по себе си е парадоксално. В резултат масово остават незаети места, включително в най-авторитетни университети. Вече е трайна тенденцията, че всеки завършил средно образование може да стане студент, стига да поиска!, обяснява дългогодишният преподавател и предупреждава: От изключителна важност за висшето образование са двата въпроса – за качеството и за финансирането му!

Безспорно държавното финансиране на ВУ трябва да е обвързано с резултатите от обучението и изследванията, смята проф. Анчева. Първостепенен критерий трябва да е нивото на науката, която се прави в него. Всичко това е във фокуса и е акцент в предизборната платформа  на БСП. Финансирането на ВУ сега става според броя на студентите, които обучава, затова всеки университет се стреми да приеме повече студенти. А финансирането би следвало да зависи от качеството, а не от количеството.

На финала проф. Анчева не пропуска и любимата си тема: висшето образование по изкуствата. Според нея повечето висши училища по изкуствата дават много добра подготовка, но проблемът е в реализацията на зъвършилите след това, тъй като у нас пазарът за тях е доста стеснен. А, държавата, която би следвало да подкрепя е абдикирала от тази си роля.

“От десетилетия у нас тече процес на съзнателно нетолериране на изкуството и културата. Те и тяхното развитие не само не се стимулират, а дори се принизяват и неглижират. И, което е особено страшно – те не се възприемат като значими и първостепенни за обществото и държавата. 

Това доведе до снижаване на престижа на хората, създаващи и предлагащи изкуство и отсъствие на социална подкрепа. Всичко това намаше как да не повлияе отрицателно върху образованието по изкуство. За да се прави изкуство са необходими значим финансов ресурс и публика, която е готова да възприме и реагира на предлагания продукт. Така че,  ние разполагаме с професионалисти в креативните индустрии, но липсва социална и държавна протекция!”, категорична е проф. Анчева. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ