област Велико Търново
Сподели
27 яну 2022
Автор: ОбластВТ

Представяне на проект „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ пред РСУО Велико Търново

Представяне на проект „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ пред РСУО Велико Търново

На 26 януари 2022 г. на общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион за управление на отпадъци Велико Търново, бяха представени дейностите и резултатите от тях в рамките на проект №BG16M1ОP002-2.009-0045-С01 „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“.

Общото събрание се проведе в зала 102 на общинска администрация Горна Оряховица от 15.00 часа.

 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ