област Велико Търново
Сподели
15 сеп 2021
Автор: ОбластВТ

Представяне на проект „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ на Националната Асамблея на АСЕКОБ

Представяне на проект „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ на Националната Асамблея на АСЕКОБ

На 8 септември 2021 г. се проведе Национална Асамблея и Общо събрание на АСЕКОБ. Събитието се проведе в дистанционна форма във връзка със заповед на Министерство на здравеопазването РД – 01 – 748 / 02.09.21, която забранява провеждането на мащабни мероприятия в този период.

На форума с презентация беше представен Демонстрационен проект №BG16M1ОP002- 2.009-0045-С01 „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Материалите от 56-та Асамблея на еколозите 8 септември 2021 г. са публикувани на официалната страница на АСЕКОБ:  https://bamee.org.

Дневният ред на конференцията и презентацията на проекта могат да бъдат изтеглени от двата линка по-долу.

 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ