област Велико Търново
Сподели
29 окт 2021
Автор: ОбластВТ

Огнян Стоянов: България трябва да се погрижи за квалифицираната работна ръка

Огнян Стоянов: България трябва да се погрижи за квалифицираната работна ръка
Общинският съветник от Горна Оряховица е с номер 108 в листата на “БСП за България”
 
Осми в листата на “БСП за България” (с преференция 108 в бюлетината) е общинският председател на БСП в Горна Оряховица Огнян Стоянов. Икономист с дълъг стаж в банковия сектор, той има и голям опит в политиката - вече 18 години е общински съветник в Горна Оряховица. Член е на БСП от 2001 г.  Завършил е Стопанската академия Свищов, специалност „Икономика и управление на индустрията” и магистратура “Счетоводство на предприятието”.  Всеотдаен баща на двама синове.
- Г-н Стоянов, БСП обяви, че е готова с мерките за първите 100 дни на управление. Кои са най-важните сред тях и защо?
- Мерките, предложени от експертите на БСП са спешни, краткосрочни, от една страна, и други, които аз бих нарекъл стратегически, защото решават жизненоважни за българската икономика проблеми.
- Какви например?
- Като този с
липсата на квалифицирана работна ръка
От това страда 99% от бизнеса в България. Особено в неголяма община като Горна Оряховица, в която, обаче, има немалко работещи предприятия.
- Не са ли ниските заплати и миграцията причина за недостига на работна ръка?
- Да, в голяма степен, но и те са следствие на ниската производителност в България. Тоест трябва да “лекуваме” заболяването, а не симптомите му. На първо място, според мен, трябва да променим Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение така, че те да  гарантират
по-тясно свързване на образованието, професионалното обучение и квалификацията с нуждите на икономиката
 и публичния сектор. Предлагаме и разработване на национална програма за заселване в България на граждани от трети страни с български произход. В същото време трябва да облекчим нормативната уредба с цел улесняване на достъпа до България и до българския пазар на труд на чуждестранните работници и специалисти с български произход. Третото в тази посока е да осигурим на  чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в България, възможност да получават достъп до пазара на труда в България. За това ще ни е необходима и оптимизация на процедурите по издаване на “синя карта” - краткосрочно към средносрочно решение за запълване на висококвалифициран работен дефицит в България.
- Как, обаче, ще осигурите достойно заплащане на всички тези квалифицирани работници?
- Чрез нови инвестиции, за които, обаче е нужно да подобрим изцяло бизнес климата в страната. За целта предлагаме мерки, които да насърчат дигитализацията на процесите в предприятията и да създадат нови възможности за внедряване на цифрови технологии. За това ще ни е нужно и повишаване на дигиталните умения на работниците и служителите чрез създаване на инструменти за финансиране от фондовете на ЕС и НПВУ. Нужен ни е и строг регламент за дистанционната работа /home office/ и създаване на дигитални трудови книжки. Ще изброя и още няколко
мерки в помощ на инициативните българи:
 облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел. енергия, газ и др.); опростена ликвидация на малки компании с никаква дейност; функционална стартъп виза (лесен достъп до трудов пазар на предприемачи от трети държави, които доказват, че ще развиват бизнеси с висока добавена стойност); създаване на пакет закони за фирмения фалит, за втори шанс на закъсалите фирми (чрез реструктуриране, оздравяване или извънсъдебни споразумения), срещу междуфирмената задлъжнялост. На финала и нещо срещу практиките, от които вече “се опарихме” през последните 12 г.: - премахване на възможността за възлагане на in house обществени поръчки на предприятия, които не разполагат с необходимия човешки, технически и финансов капацитет да извършат минимум  90% от възлаганата им дейност.
- Реални ли са тези мерки, ще успеете ли да ги реализирате?
- Всички тези мерки, както и останалите - в сферата на социалната политика, образованието, културата, здравеопазването, са напълно реалистични и - още преди да ме попитате: пари за осъществяването им има. Важното е да ги насочим в правилното русло, а не в посоките, в които са били отклонявани досега. И именно опитът и последователността наБСП са гарантът, че след третите за една година избори, ще успеем да съставим редовно правителство, което да ни върне към нормалния начин на живот.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ