област Велико Търново
Сподели
02 юли 2021
Автор: ОбластВТ

Община Велико Търново с национална награда за осигуряването на заетост на хора нуждаещи се от подкрепа

Община Велико Търново с национална награда за осигуряването на заетост на хора нуждаещи се от подкрепа
В дните 23-25 юни в гр. Варна, к.к. Златни пясъци за поредна година Национален алианс за социална отговорност /НАСО/ организира и проведе Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“.

Тържествена част от форума бе официалната церемония за връчване на ежегодните годишни награди за добри практики и принос за развитието на социално отговорните политики в България излъчени от НАСО в следните категории: Общини, Работодатели, Неправителствени организации, Социални услуги и Индивидуални награди.

Община Велико Търново отново доказа своя успех в развитието на социалните услуги и бе наградена от НАСО за реализиране на политики насочени към осигуряване на заетост на хора нуждаещи се от подкрепа. Наградата бе връчена от  зам.-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска на г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ по време на официалната церемония по награждаване. В своето изказване г-жа Димитрова благодари на г-н Георги Георгиев – председател на НАСО и целия екип за признателността и подчерта, че наградата е стимул за постигнатото от всички работещи в сферата на социалните услуги и доказателство, че Община Велико Търново работи ефективно и в интерес на хората в нужда. Излъчени сред номинираните в категория „Общини“ са 12 участници - за реализирането на успешни и работещи практики за развитието на социалните политики и услуги на местно ниво.

По време на тържествена церемония, отличие за изключителен принос и високи лични постижения в развитието на социалните политики на европейско ниво получи генералният секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания Люк Зелдерло.

В последния ден на форума бе обсъдена темата за социалните услуги в условията на пандемия, нов закон и подзаконови нормативни документи, където г-жа Росица Димитрова представи Анализ на състоянието и ефективността на предоставяните социални услуги през 2020 г. и добри практики в Община Велико Търново при осигуряване на заетост на хора с увреждания, като акцентира върху необходимостта от създаване на повече възможност за включването им в пазара на труда.

Участниците във форума, сред които представители на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане,  Агенция за качество на социалните услуги, общини, неправителствени организации, социални услуги и работодатели дискутираха по време на срещата темата за предизвикателства и взаимовръзката в развитието на социалната икономика, социалните услуги, социалното предприемачество и заетостта. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ