област Велико Търново
Сподели
07 май 2021
Автор: ОбластВТ

Община Велико Търново надгражда важен проект за здравни и социални услуги в домашна среда

Община Велико Търново надгражда важен проект за здравни и социални услуги в домашна среда
Изпълнението на проект „Патронажна грижа +“ стартира Община Велико Търново от 5 май. Така се осигурява устойчивост – без прекъсване продължава предоставянето на интегрирани здравни и социални услуги в домашна среда, психологическо консултиране, помощ при пазаруване и др.

Формата на подкрепа е много важна за предпазване на хората от рисковите и уязвими групи от заразяване с коронавирусна инфекция.  Обхванати ще бъдат още близо 180 жители на общината – хора с увреждания, възрастни граждани в невъзможност за самообслужване и др. Продължителността е 12 месеца.

В изпълнение на тези дейности са назначени първите 20 служители – 15 домашни санитари, специалист „Социални дейности“, психолог, две медицински сестри и шофьор.„Патронажна грижа+“ има и второ направление. 806 потребители и 387 лица персонал в над 30 от социалните услуги, функциониращи на територията на Община Велико Търново с държавно финансиране, ще получат лични предпазни средства, ще бъдат изпълнявани мерки за дезинфекция на сградния фонд, ще бъде проведено тестване на персонала и на потребителите за COVID-19. Предвидени са също допълнителни плащания на служителите за положен извънреден труд, осигуряване на дигитални устройства и др. По този компонент са назначени още 19 служители – хигиенисти и санитари, от които 13 са хора с увреждания. Така се постига и друга цел – осигуряване на заетост и социално включване на граждани в неравностойно положение.

Всички дейности по двата компонента на проекта „Патронажна грижа+“ са със срок от 12 месеца. Финансирането е от бюджета на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ