област Велико Търново
Сподели
23 дек 2020
Автор: ОбластВТ

Областен информационен център – Велико Търново отчете дейността си за 2020 година

Областен информационен център – Велико Търново отчете дейността си за 2020 година
В Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе работна среща с медиите, на която центърът представи обобщените резултати от своята дейност през 2020 г. От началото на годината екипът на ОИЦ – Велико Търново е провел общо 23 информационни събития с 371 участници в тях. Сред основните събития са и два цикъла от изнесени приемни с рекламно-информационен щанд реализирани в общините от областта през юли и октомври 2020 г. В офиса на центъра са консултирани 365 посетители, които са отправили различни запитвания свързани с финансирането на европроекти. Отговорено е и на още 172 запитвания отправени по телефон и имейл.

За същия период екипът на центъра, след отправена покана, е взел участие в 11 различни събития и инициативи на други институции и организации. През 2020 г. ОИЦ – Велико Търново е популяризирал по своите информационни канали над 60 инициативи и проекти, изготвени са 12 справки и становища, разпространени са 49 бр. седмични електронни бюлетини и са генерирани 95 публикации по различни теми в регионалните медии. Извършени са и 13 контролни технически проверки на предстоящи за отваряне процедури на Местни инициативни групи (МИГ) от област Велико Търново.

В рамките на пресконференцията на ОИЦ – Велико Търново бе изнесена и информация за размера на европейските инвестиции в областта от началото на настоящия програмен период. Към средата на декември във Великотърновски регион има сключени 883 договора на обща стойност 242 806 102 лв. Най-много проекти – 447 има в община Велико Търново, след която се нареждат община Горна Оряховица със 123 проекта и община Свищов с 82 проекта. Най-много са проектите в региона с финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност" – 563, както и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" – 131. По размер на усвоените европейските инвестиции област Велико Търново се нарежда на второ място в Северен централен район, след Русенска област.

Представителите на медиите бяха запознати и с планираната от  ОИЦ – Велико Търново дейност през новата 2021 г., както и с включването на експертите от центъра, като членове в Звеното за медиация и Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). Представени бяха и очакванията за новия програмен период 2021-2027, за който водещи ще бъдат Интегрирания регионален подход и изпълнението на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ).

И през следващата година ОИЦ – Велико Търново ще продължи да консултира посетителите в своя офис, както и активно да публикува и популяризира информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми, мерките по ПРСР 2014-2020 г. и други национални и европейски програми. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ