област Велико Търново
Сподели
04 мар 2021
Автор: ОбластВТ

Нов парк предстои да бъде изграден в Царски извор

Нов парк предстои да бъде изграден в Царски извор
Жителите на стражишкото село Царски извор ще се сдобият с кът за отдих и почивка. Новата придобивка ще се осъществи по проект по ПУДООС в националната кампания „Чиста околна среда“. Проектът “СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В КВ. 58 НА С. ЦАРСКИ ИЗВОР, ОБЩ. СТРАЖИЦА” вече е одобрен. В парка ще бъдат монтирани пейки, районът ще бъде залесен с иглолистни дървета, а останалото пространство ще бъде затревено със смеска.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ