област Велико Търново
Сподели
17 дек 2020
Автор: ОбластВТ

Нови две автоматични станции контролират качеството на въздуха във Велико Търново

Нови две автоматични станции контролират качеството на въздуха във Велико Търново
Две автоматични измервателни станции за контрол на чистотата на атмосферния въздух са монтирани във Велико Търново и вече са въведени в експлоатация. Съоръженията са разположени в района на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ и на улица „Вежен“ в квартал „Акация“. Местоположението им е определено съобразно съсредоточаването на домакинства, които се отопляват предимно на дърва и въглища.

Автоматичните измервателни станции са осигурени по интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, който се реализира с подкрепата на програма Life+ на Европейската комисия. С данните от мониторинга ще се направи оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта, който обединява усилията на шест общини – София, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Монтана, за трайно намаляване на нивата на фини прахови частици във въздуха.

Във Велико Търново вече са доставени и монтирани първите близо 60 нови отоплителни уреди с висока степен на екологичност. С тях се подменят старите замърсяващи печки на дърва и въглища на домакинства в кв. „Варуша“ и кв. „Асенов“, класирани в Пилотната фаза на проекта.

От пролетта на 2021 година започва реализацията на Основната фаза на проекта, а броят на домакинствата, които ще получат безвъзмездно нови отоплителни уреди, ще достигне 548. Резултатите от мониторинга на въздуха чрез двете нови станции ще бъде използван и за определяне на жилищните райони, чиито жители ще имат право да кандидатстват за смяна на старите печки.

Данните от двете автоматични станции постъпват в експертния център по проекта и в Община Велико Търново. От началото на следващата година информацията и актуализациите ѝ ще бъдат достъпни и на уеб страницата на Общината.

Наблюдението върху нивата на фини прахови частици в кварталите „Бузлуджа“ и „Колю Фичето“ се осъществява чрез измервателната станция на РИОСВ – В. Търново. В реално време чистотата на въздуха в кв. „Чолаковци“ се контролира чрез данните от автоматична станция, разположена в двора на Детска градина „Рада Войвода“.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ