област Велико Търново
Сподели
07 апр 2021
Автор: ОбластВТ

Конкурс "Моята гледна точка" обяви МКБППМН при Община Горна Оряховица

Конкурс Моята гледна точка обяви МКБППМН при Община Горна Оряховица
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Горна Оряховица обявява видео конкурс „Моята гледна точка“. Участие могат да вземат всички деца и младежи до 20-годишна възраст, които са жители на община Горна Оряховица.

Всеки участник има възможността да използва своята креативност в създаването на кратък видеоклип с положително послание, без ограничение на изразните средства. Клипът трябва да бъде с времетраене до 3 минути (видеа с по-дълга продължителност няма да бъдат разглеждани). Допускат се всякакви форми на видео-изразяване чрез клипове, заснети с видеокамери, фотоапарати, таблети, телефони.

Във видеото участниците могат да покажат или да разкажат за свое извънкласно занимание, кауза, идея, инициатива, начинание, участие в образователно или спортно събитие. Участниците имат възможност да пресъздадат свое преживяване, интересна случка или ситуация, в която са попаднали, дори и лично мнение, което илюстрира разбирането им по дадена тема. Официален език на конкурса е български език.

Целта на инициативата е да стимулира младежите от община Горна Оряховица да покажат своя талант и да изразят своето мнение по социално значими теми за малолетните и непълнолетните като - младежката активност, превенция на младежката престъпност, превенция на наркотични и упойващи вещества, опазване на околната среда, благотворителност.

Участието в конкурса е доброволно. Авторите на видеоклиповете са отговорни за информацията и посланията, отправени чрез видеоклипа. Най-добрите видеа ще бъдат представени на сайта на Община Горна Оряховица, както и на официалната фейсбук страница. Отличените ще бъдат наградени: I място: 300 лв.; II място: 200 лв.; III място: 100 лв.; IV място: 50 лв. и допълнителна поощрителна награда. За една творба се дава само една награда, независимо от броя хора, които са помогнали за осъществяване на проекта.

Конкурсът се провежда в периода от 16.03.2021 г. до 23.04.2021 г.

МКБППМН ще уведоми класираните автори за начина на получаване на наградите. Видеоклиповете или линкове към тях (ако се изпращат чрез dox.bg, tranz.it, WeTransfer или др.) да се изпращат на е-mail: vrangov@g-oryahovica.bg , придружени от следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, адрес, е-mail и телефон за контакти, кратко описание на идеята и посланието на видеоклипа. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ