област Велико Търново
Сподели
26 фев 2021
Автор: ОбластВТ

Инфраструктура, по-добро качество на живот и успешно завършване на програмния период - приоритети в Бюджет и Инвестиционна програма 2021 на Велико Търново

Инфраструктура, по-добро качество на живот и успешно завършване на програмния период - приоритети в Бюджет и Инвестиционна програма 2021 на Велико Търново
Бюджет и Инвестиционна програма 2021 на Община Велико Търново вече са приети. Макар да са първите, съставени по време на пандемия и в условията на извънредни дейности и отговорности на общините, новите програмни документи за годината са оптимистични, подчерта кметът Даниел Панов по време на заседанието на Общинския съвет.

„Основен приоритет на Бюджет 2021 ---осигуряване на средства за успешно завършване на програмния период 2014-2020. Сред най-важните цели, включително и на Инвестиционната програма 2021 са увеличаване на икономическите възможности за гражданите и бизнеса, на социалните възможности и подкрепата за хората в нужда, подобряване на качеството на живот и привлекателността на Велико Търново, на инфраструктурата и свързаността, повишаване на качеството на всички административни услуги за хората и бизнеса“, акцентира кметът Даниел Панов. Акценти са поставени върху възстановяването след Covid-19, екологията, образованието, културата и подкрепата за хора в нужда.
Стартовият размер на Бюджет 2021 е 112,8 милиона лева. Увеличени са средствата за всички основни функции, а най-голям е ръстът за образование, благоустрояване, строителство и екология, социални дейности и здравеопазване, културата и туризъм.  Акцент остава дофинансирането на социално-значими обществени дейности - издръжка на  детски градини, детски ясли и млечна кухня, домашен социален патронаж, физическа култура и спорт.

За поредна година се запазват нивата на местните данъци и таксата за битови отпадъци. Около 26,7 милиона лева са планираните местни данъчни и неданъчни приходи. Използван е твърд консервативен подход, който е реалистичен и подчертава финансовата стабилност на Община В. Търново, категоричен бе Панов. Именно това е в основната на много доброто реноме пред европейските институции и пред държавните органи, което намира отражение в инвестиционната политика.

Инвестиционната програма е в размер на 33 милиона лева, 81% от финансирането вече е обезпечено, а 70% от обектите в нея са инфраструктурни. Тя е пряко насочена към подобряването на качеството на живот и развитие на кварталите.
Планирано е обновяване на водопроводите и отводнителната система под целия булевард „България“. Нова мрежа за питейна вода ще бъде положена също в района на предвидените за изграждане улици „Козлодуй“, „Иван Хаджидимитров“, „Народни будители“ и „Димитър Благоев“, както и поетапно в Стария град при ремонтите на онези улични участъци, които са извън обхвата на големия проект по ОП „Региони в растеж“. 

Планиран е стартът на реконструкцията над 17 км пътища, улици и кръстовища – бул. „България“, пътната мрежа в кв. „Света гора“ и кв. „Асенов“, включително и изграждането на два нови моста над р. Янтра, ул. „Опълченска“ заедно с целия северен вход на града, недовършените улици в кв. „Бузлуджа“ и „Зона Б“. Реализирани ще бъдат важните инвестиции в системите на градския транспорт, организацията на движението и паркирането.

Подобренията на образователната инфраструктура за деца и ученици остава сред акцентите. Инвестиционната политика включва внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на покрива на ОУ „Петко Р. Славейков“, реконструкция на ПМГ „Васил Друмев“ и ОУ „Бачо Киро“, доизграждане на Детска градина „Шареният замък“, проектиране и изграждане на нова детска градина в кв. „Картала“ и др. Предстои рекултивация на старото сметище над с. Шереметя и превръщането му в облагороден терен.

Близо 950 хиляди  лева са предвидени са облагородяване на населените места в общината. 500 000 лева е бюджетът на програма „Местни инициативи“, останалите средства ще бъдат осигурени целево за пътища, както и от постъпленията от продажба на имоти общинска собственост.

Културният календар на Велико Търново отново ще бъде наситен със събития и знакови фестивали, съобразени с епидемиологичната обстановка, но подчертаващи ролята на града като историческа и духовна столица.

18 са проектите за изпълнение през настоящата година, по които текущи договори а безвъзмездна финансова подкрепа по европейските програми. Общият размер на инвестициите, които ще бъдат вложени при реализацията им, е 48 милиона лева. В процес на оценка са още три проекта за над 10,5 млн. лева. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ