област Велико Търново
Сподели
12 мар 2021
Автор: ОбластВТ

Изработва се План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица

Изработва се План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица
Изработва се План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица. Стратегическият документ е в изпълнение на Закона за регионалното развитие и обхваща периода 2021-2027 г.

Планът е основен инструмент за организиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. В изработването на документа е важно да бъде взето под внимание мнението на гражданите, на бизнеса, както и на неправителствения сектор. Участието на всички тях в изготвянето на плана би помогнало на Община Горна Оряховица да добави нови идеи и виждания за развитието на общината.

Една от формите на участие е чрез предоставяне на мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане чрез попълване на анкети. Анкетите са насочени към четири групи: към гражданите; към бизнеса; към сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради и към НПО.

Предложенията и попълнените анкети могат да бъдат изпращани на електронна поща: piro@g-oryahovica.bg или да бъдат оставени в Информационния център на Община Горна Оряховица.

Срокът за предоставянето на мнения и предложения е до 26.03.2021 година.

На интернет страницата на Община Горна Оряховица, в раздел „Общински документи“ е обособена секция „ПИРО – Горна Оряховица“, където периодично ще бъде публикувана информация за изработването на Плана за интегрирано развитие. От там могат да бъдат изтеглени и анкетите. 

За повече информация, посетете сайта на Община Горна Оряховица 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ