област Велико Търново
Сподели
09 ное 2021
Автор: ОбластВТ

Иван Тодоров, който вярва и помага на хората: Свещеникът-политолог е кандидат за депутат в листата на "БСП за България"

Иван Тодоров, който вярва и помага на хората: Свещеникът-политолог е кандидат за депутат в листата на БСП за България
Иван Тодоров е завършил теология. Бил е енорийски свещеник в Еленската духовна околия. В същото време е и магистър по политология, дипломация и национална сигурност. В момента е докторант по етнология и дисертационният му труд е на тема „Съвременни трудови миграции на ромите в Централна и Северна България“.  Завършил е Българско училище за политика "Димитър Паница“ през 2019. Сега е на 15-о място в листата на “БСП за България” във Великотърновския избирателен район.
 
“Бъдещето зависи от това, какво правим в момента”. С тези думи на Махатма Ганди, Иван Тодоров започва разказа за работата си като медиатор в ромската общност във Велико Търново.
 
“БСП е единствената партия, която ме покани в листата си, мен българският гражданин от ромски произход, чиято основна отговорност е да работи за уязвимите български граждани, попадащи в обхвата на “социално слаби”. За мен това е предизвикателна и много удовлетворяваща дейност, защото целите на БСП са  промяна към по-добро съществуване - промяна в социалното функциониране, както на отделния индивид, така и на семейството. Тази промяна следва да се разбира като по-добра взаимна адаптация между хората и техните социални среди, да се постигне социална и личностна промяна.Смятам, че притежавам експертен потенциал именно в тази област, а  БСП показа, че е предвидима партия - ясна, категорична и последователна в отстояване на политиките и на това, което е добро за гражданите и държавата ни”, казва Иван Тодоров.
 
Работил съм и продължавам работата си в интерес на хората, категоричен е той. И обяснява какво е научил от тази работа. “Ако ромите искат да извоюват позиции, които да открият по-добри възможности за разрешаването на проблемите в общността си, трябва да участват по-активно в политическия живот на страната.

Уязвимите групи в България са изправени пред множество социални, политически и икономически предизвикателства, които не им позволяват да се интегрират пълноценно в българското общество и да бъдат активна страна в политическия живот. Расовите предразсъдъци, бедността, ниското образование, мизерните условия на живот, високата престъпност, езиковата бариера, негативните стереотипи, както и други социални и икономически фактори, увеличават пропастта между правителството и етническите българи от една страна, и ромското население от друга страна, по отношение на възможностите за комуникация и провеждане на съответна политика, като разпалват взаимно недоверие”.
 
Според медиатора, имиджът на ромите ще се подобри, когато ново поколение от млади, прогресивни и красноречиви ромски лидери представят добре обмислени програми в областта на социалната политика. Програми, които дефинират ромските интереси и ги свързват с интересите на България. “Промяната е успешна, когато реформите се извършват отвътре навън, когато уважавани представителни българи от ромски произход бъдат номинирани да се кандидатират за възлови постове на общинско, областно и национално ниво”, категоричен е Иван Тодоров.
 
.Въпреки многото неизвестни, подобни кандидатури могат да бъдат използвани, за да се подобри обществения образ на ромите, да се популяризират ромските въпроси, да се създаде обща цел и да се покаже, че проблемите на ромите са проблеми на България. “Никой не иска да го слагат под общ знаменател. Всеки иска да бъде оценяван за неговите качества. Това се отнася и за хората от ромската общност”, обяснява кандидатът за депутат от гражданската квота на БСП.
 
За него една от важните задачи е образователната интеграция, като важна предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност и което в голяма степен определя интеграцията на пазара на труда, повишаването на здравния статус и подобряването на жилищните условия. Затова настоящата му работа е свързана с помощ за ромски родители за подкрепа и активно участие в процеса на десегрегация. А също и с допълнителни занимания с интегрираните ученици с цел наваксване на дефицита от знания и успешна адаптация в мултикултурната среда. Задачите, които Иван Тодоров си поставя, са и премахване на социалните пречки (там, където съществуват) пред интеграцията в смесени училищ и въвеждане на интеркултурно образование, формиращо толерантност и запазващо културната идентичност на ромските деца.
 
Иван Тодоров е на 57 години. Баща е на три деца и дядо на четири внучета. За него можете да гласувате с преференция 115 в листата на “БСП за България”, която е с номер 33 в бюлетината. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ