област Велико Търново
Сподели
24 ное 2020
Автор: ОбластВТ

Експерти обсъдиха план-приема за учебната 2021- 2022 година

Експерти обсъдиха план-приема за учебната 2021- 2022 година
Областният управител участва в онлайн дискусия за план-приема за учебната 2021- 2022 г.

"Приветствам активността на бизнеса при формиране както на план-приема, така и при подготовката на бъдещи кадри за икономиката на страната и региона", каза областният управител проф. д-р Любомира Попова при откриването на работната среща, проведена онлайн с Регионално управление на образованието – Велико Търново, във връзка с планиране на държавния план-прием за учебната 2021–2022 учебна година. Динамичното икономическо развитие на областта и ситуацията с коронавируса ни подтикват да работим гъвкаво и да съобразим план-приема на ученици в средните училища с нуждите и очакванията на бизнеса и потребностите на пазара на труда. Искам да подчертая, че професионалното образование е приоритет, а реализацията на кадри в местния бизнес ще бъде гарантирана само, ако подготовката им е адекватна на икономическата среда в региона.

В дискусията участваха директори на средни и обединени училища, професионални и профилирани гимназии и представители на работодатели и работодателски организации.

Инж. Розалия Личева представи пред работодателите от региона мрежата от училища, в които се реализира държавен план-прием, както и неговото изпълнение към 15.09.2020 г. Изнесена бе информация за броя на седмокласниците и профилите и професиите, по които те ще имат възможност да кандидатстват през настоящата учебна година.

Представителите на бизнеса активно се включиха в дискусията. Споделиха вижданията си, че бъдещите кадри на пазара на труда трябва да са с добра езикова подготовка и професионални умения. Изразиха готовност за партньорство с училищата за осъществяване на обучение в реална работна среда, разработване на учебни програми за разширена и за специфична професионална подготовка и заявиха желание за последващи работни срещи.

Акцентите при планиране на държавния план-прием за следваща учебна година са:
- обучението на ученици в STEM профили и професии;
- избор на специалности от Списъка със защитените от държавата специалности от професии или от Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;
- професионално образование и обучение в дуална форма.

Водещи при определяне на план-приема за областта са IT секторът и туризмът, но е необходимо да се обучават ученици и в останалите професионални направления, за да се покрие широкият спектър от специалисти в различните икономически сфери.

РУО – Велико Търново предложи на директорите на училищата и гимназиите да обмислят и планират обучение по професионални направления, които дават възможност за по-широка реализация. Всички участници се обединиха около идеята срещите да продължат, за да се постигне оптимално планиране и реализиране на държавния план-прием за 2021-2022 година. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
09 дек