област Велико Търново
Сподели
28 сеп 2022
Автор: ОбластВТ

В международно обучение в Естония участаваха ученици и преподаватели от СУ „Ангел Каралийчев”

В международно обучение в Естония участаваха ученици и преподаватели от СУ „Ангел Каралийчев”
Ученици и преподаватели от СУ „Ангел Каралийчев” участваха в международна програма за обучение в Естония. Това събитие, организирано от гимназия  „Тамсалу“, беше съсредоточено около темата „Как да създадем и управляваме ученическа компания“, част от проекта „Учи през целия живот – осмели се за повече“ на програма „Еразъм +“.

Програмата за обучение включваше няколко ключови компонента, всички насочени към предоставяне на цялостно разбиране на участниците за предприемачеството. Започна със силен фокус върху теоретичните аспекти на създаването на ученическа фирма. Участниците бяха запознати с основните принципи, стратегии и предизвикателства, свързани със стартирането и управлението на бизнес.

Признавайки централната роля на маркетинга в света на бизнеса, програмата включваше и обучение по ИТ програми за създаване на реклами. Важно е, че учениците получиха възможност да приложат тези знания на практика, придобивайки уменията, необходими за ефективна реклама и разпространение

Важен елемент от обучението беше съвместната работа в мултинационални групи. Този подход отразява все по-глобалния характер на предприемачеството, позволявайки на учениците да се учат от своите връстници с разнообразен опит и гледни точки.

За да обогатят допълнително обучението, участниците имаха привилегията да се учат от местни предприемачи, които щедро споделиха своя опит. Теоретичните презентации бяха ефективно балансирани с практическа работа в многонационални групи, ръководени от опитни учители. Учениците сами представиха резултатите от своята групова работа, като в процеса усъвършенстваха своите комуникационни и презентационни умения.
Върхът на обучението беше, че участниците поставиха на изпитание своите знания и умения. Те създадоха собствени ученически компании, които след това представиха пред жури.

Освен дейностите, насочени към бизнеса, обучението позволи на участниците да се потопят в културата на Ляане-Вирумаа. Посещенията на различни културни и исторически обекти предоставиха обогатяваща гледна точка за наследството на Естония. Освен това дегустацията на естонска кухня и участието в културен обмен по време на последно вечерно събитие затвърдиха междукултурните връзки, формирани по време на обучението.

Участието на СУ „Ангел Каралийчев“ в обучението „Как да създадем и управляваме ученическа компания“, организирано от Гимназия „Тамсалу“, предостави на учениците и преподавателите уменията, знанията и глобалната осведоменост, необходими в динамичната област на предприемачеството, насърчавайки духа на иновации и сътрудничество, който ще им служи добре в бъдеще. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ