област Велико Търново
Сподели
27 авг 2021
Автор: ОбластВТ

Великотърновски общински съвет прие Плана за интегрирано развитие на Община Велико Търново

Великотърновски общински съвет прие Плана за интегрирано развитие на Община Велико Търново
Планът за интегрирано развитие на Община Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 година бе приет от Великотърновски общински съвет.

Проектът на стратегическия документ определя приоритетите и посоката на развитието на Велико Търново и населените места на общината за следващите 7 години. ПИРО акцентира върху средносрочните цели и механизми за устойчиво развитие на общината, а също и на връзките й с други общини в рамките на Северен Централен регион.

Проведени бяха редица анкетни проучвания сред обществеността, беше потърсена обратна връзка от гражданите, организациите и бизнеса за генериране на проектни идеи; проведени срещи на седем фокус групи по теми, свързани с политиките на местно ниво,  обществен форум, както и обществено обсъждане със заинтересованите страни – граждани, организации, икономически субекти, социални партньори, юридически лица и др.

Всички материали и информация, свързани с разработването на ПИРО на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. са публикувани на сайта на ПИРО: https://veliko-turnovo-next7.eu, както и на сайта на общината на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obyavi-i-sobsheniya/obshtestveno-obsazhdane/obshestveno-obszhdane-2021-godina/pokana-otnosno-obshestveno-obszhdane-na-izgotveniya-proekt-na-pln-integrirano-razvitie/. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ