област Велико Търново
Сподели
20 апр 2021
Автор: ОбластВТ

Близо 8500 данъчни декларации са подадени в НАП-Велико Търново

Близо 8500 данъчни декларации са подадени в НАП-Велико Търново
Общо 8462 са подадените данъчни декларации за облагане на доходите в НАП до момента в област Велико Търново. 80% от гражданите са избрали да подадат формулярите си по чл.50 от ЗДДФЛ по интернет, като така се запазва тенденцията на преобладаващо онлайн деклариране. От приходната агенция във Велико Търново съобщават, че 5252 декларации са изпратени с персонален идентификационен код (ПИК), а тези с електронен подпис (КЕП) са 1552. Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени през 2020 г., приключва на 5 май, заради Великденските празници.
  
Предварително попълнената данъчна декларация е предпочетена от близо 70 % от деклариралите доходите си до момента, допълват от НАП В. Търново. Всеки, който притежава ПИК или КЕП на НАП, има достъп до нея през Портала за е-услуги на Агенцията.
  
От приходната агенция напомнят, че доходите от трудови правоотношения на всички лица, които през 2020 г. са работили от България дистанционно за чуждестранен работодател, подлежат на данъчно облагане в страната. За целта, е необходимо в годишната данъчна декларация за доходите на физически лица да декларират реализираните доходи във връзка с дистанционното полагане на труд.  Изключение е възможно само за чуждестранните лица, които са работили дистанционно за своя чуждестранен работодател от страната по-малко от 183 дни и между България и държавата, на която са местни лица за данъчни цели има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).      

От НАП уточняват, че срокът от 183 дни е в рамките на календарната година или в рамките на всеки 12 последователни месеца, в зависимост от конкретната СИДДО. Когато този срок е надвишен, данък се дължи в България от първия ден, в който лицето полага труд дистанционно в страната.
  
Повече информация за декларирането и плащането на доходите може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ