област Велико Търново
Сподели
16 сеп 2021
Автор: ОбластВТ

Бизнес седмица - Сдружение "Алфа клуб" обединява сили с партньори по програма Еразъм+ проект "Business CreArtivity"

Бизнес седмица - Сдружение Алфа клуб обединява сили с партньори по програма Еразъм+ проект Business CreArtivity
Младежи и персонал от пет страни се срещнаха в Горна Оряховица, за да обменят опит и да разработят стратегии за справяне с последиците от COVID-19 чрез предприемачество.

Горна Оряховица, България - В периода от 6-ти до 14-ти септември 2021 година, сдружение "Алфа клуб" организира среща в рамките на програмата Еразъм+ и проекта "Business CreArtivity". Събитието събра партньорски организации от Румъния, Турция, Украйна и Северна Македония, които заедно с българския организатор обмениха опит и идеи, насочени към преодоляването на последиците от пандемията COVID-19 чрез предприемачество.

Основната цел на събитието беше да подпомогне участниците - младежи и персонал от различните страни, да разработят свои бизнес идеи и да придобият нови умения и знания. За тази цел, сдружение "Алфа клуб" организира "Бизнес седмица" - интензивно обучение, проведено от професионални обучители.

По време на обучението, участващият персонал имаше възможността да придобие основни бизнес познания, маркетинг стратегии и умения за развитие на вече разработен бизнес. Втората част на обучението беше насочена към прилагане на получените знания на практика, като участниците бяха разделени на групи и разработиха свои бизнес планове. Всяка група представи своя проект пред останалите, а след това се проведе дискусия относно бъдещите предизвикателства и възможности за развитие на всяка идея.

От друга страна, младежите също имаха възможността да се заловят с предизвикателствата на предприемачеството, като придобиха знания, които не се преподават в училище. Професионалните обучители изнесоха лекции относно основите на стартиране на нов бизнес и предоставиха стъпка по стъпка напътствия за изграждане и развитие на собствени идеи. Младежите имаха възможността да задават въпроси и да получават практически отговори.
Подобно на обучението на персонала, и младежите бяха разделени на групи, за да приложат на практика придобитите знания. Всяка група създаде свой бизнес план, като идеите варираха от благотворителни инициативи до креативни дизайнерски дрехи и ресторанти с вкусна храна. След представянето на проектите пред останалите участници, бяха разисквани различни казуси, включително евентуални проблеми, справяне с тях, развитие на идеите и достигане до по-голяма аудитория.

По време на обучението, младежите научиха как да работят в екип, да бъдат лидери, да носят отговорност, да решават проблеми и да придобиват начални умения, необходими за бъдещи лидери на бизнес. 
Събитието също така спомогна за установяване на дългосрочни връзки между участниците от различни страни, създавайки международна мрежа от професионалисти и млади предприемачи.

В заключение, "Бизнес седмица", организирана от сдружение "Алфа клуб" и нейните партньорски организации, се превърна в успешна инициатива, насочена към подпомагане на младежите и персонала от различни страни да преодолеят последиците от COVID-19 чрез предприемачество. Участниците се върнаха у домовете си с нови знания, умения и възможности за създаване на своя собствен бизнес, допринасяйки за икономическото възстановяване на своите общности и региони. Също така, участниците създадоха международни връзки и приятелства, които ще им помогнат в бъдещите им професионални и лични начинания.
Проектът "Business CreArtivity" доказва, че предприемачеството и креативността могат да бъдат ключови фактори за преодоляване на кризи като пандемията от COVID-19. Той също така показва значението на международното сътрудничество и обмен на опит между различни страни и култури.

Сдружение "Алфа клуб" и неговите партньорски организации планират да продължат своето сътрудничество в бъдеще, като разработват нови проекти и инициативи, които да подпомогнат развитието на предприемачески умения и креативност сред младежите и персонала в региона. Това сътрудничество е от съществено значение за укрепването на икономическите връзки между страните и насърчаване на създаването на нови работни места, което ще допринесе за стабилността и благоденствието на Европа.

Събитията като "Бизнес седмица" са пример за това как образование, креативност и предприемачество могат да бъдат успешно интегрирани в една програма, предоставяйки на участниците уникални възможности за развитие и подготовка за предизвикателствата на бъдещето. Проектът "Business CreArtivity" ще остави траен отпечатък в живота на участниците и вероятно ще послужи като основа за допълнителни инициативи в областта на младежкото предприемачество и образование.
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването  на съдържащата в нея информация.


 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ