област Велико Търново
Сподели
29 яну 2019
Автор: ОбластВТ

Назначиха 75 лични асистенти в община Елена

Назначиха 75 лични асистенти в община Елена
Община Елена за втори път удължава срока за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“ и  „Домашен помощник“. С подписването на  споразумение с Агенцията за социално подпомагане услугите са обезпечени с финансова помощ от държавата в размер до 207 640 лв.Направени са необходимите процедури по прием и подбор на кандидатите за потребители и за персонал. В рамките на осигурените средства от 28 януари са назначени 75 лични асистенти и един домашен помощник, които ще продължат да обслужват общо 84 потребители – лица с увреждания и лица на 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване.

По този начин в общината се гарантира устойчивост на услугите в домашна среда, започнали още през 2016 г. по проект на община Елена „Независим живот“ по Оперативна програма „РЧР“. Предоставянето на социалните услуги е както досега – според индивидуалния план на потребителя, съобразен със здравословното му състояние и нуждите.

Услугата „Личен асистент“ ще ползват потребители от града и от селата Майско, Беброво, Константин, Каменари, Руховци, Палици, Марян, Буйновци и Бойковци.

Трудовите договори с личните асистенти са сключени за 4-часов работен ден,  с домашния помощник за пълен работен ден. Срокът е до 31 август, а възнаграждението е в размера на минималната работна заплата. От 1 септември предоставянето на тези социални услуги ще продължи по Закона за личната помощ, който изисква индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания за това от каква помощ се нуждаят.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ