област Велико Търново
Сподели
06 дек 2019
Автор: ОбластВТ

Четири библиотеки в община Лясковец получиха финансиране за нови книги

Четири библиотеки в община Лясковец получиха финансиране за нови книги

Министерството на културата одобри проектите на читалища от Община Лясковец, които кандидатстваха по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“. В Министерството на културата за втора поредна година бе обявена конкурсна сесия по програмата за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.

Приоритет на програмата е обновяване на библиотечните колекции за насърчаване интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация. Право на участие имаха обществени библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на 2018 г. Участието е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите.Проектното предложение включваше книги, периодични издания и други информационни източници, включително и на електронни носители от областите художествена литература, детска литература, публицистика, литературна критика и литературна история, история и краеведски изследвания, справочна и друга научна литература, съобразно профила на библиотеката, периодични издания в областта на литературата и културата. В проектните предложения можеха да се включат 20% произведения на български автори. Книгите и информационните източници, включени в проектните предложения обхващаха максимално широк кръг издателства, регистрирани съгласно българското законодателство. Заглавията от едно издателство, включени в едно проектно предложение не можеха да надвишават 10% от общия брой заглавия по него. За читалищни библиотеки общата стойност на всеки проект бе до 1200 лв. Министерството на културата подкрепя финансово 90% от общата стойност на проекта, а кандидатстващата библиотека бе длъжна да осигури останалите 10% от други приходоизточници. Крайният срок за подаване на проектите бе 29 юли 2019 г.  

На първата конкурсна сесия от община Лясковец бяха одобрени проектите на трите библиотеки при читалищата в град Лясковец и селата Козаревец и Драгижево. На втората конкурсна сесия одобрение получиха читалищата в Лясковец, Драгижево и Джулюница. 

Библиотеката на лясковското читалище „Напредък-1870” реализира успешно проекта и на първата сесия получи финансиране в размер на 1078.91 лв. В резултат на това са закупени 107 екземпляра книги на стойност 1400 лв. Книгите са на разположение на всички любители на интересните четива и вече ги очакват, а по-късно ще бъдат закупени и още с одобрената сума от втората конкурсна сесия, която е още 1078.60 лв.  Библиотеката при НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево също получи две финансирания, като първото бе 1110. 28 лв. и бяха закупени 92 книги, а до края на годината ще бъдат закупени още на стойност 449.98 лв. Козаревската библиотека при читалище „Земеделец-1899” е с одобрен проект за 1068.65 лв. и вече са осигурени 88 нови книги от 21 издателства, разпределени в 11 отдела на библиотеката. На втора конкурсна сесия одобрение получи и проектът на библиотеката при джулюнското читалище „Пробуждане-1896”, в размер на 961. 95 лв, с която сума предстои да бъде обогатен и библиотечният фонд в Джулюница.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ