област Велико Търново
Сподели
24 май 2017
Автор: ОбластВТ

Честит 24 май! Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Честит 24 май! Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Днес честваме Денят на славянската писменост и култура, култура и създаването на глаголицата от Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя. Въздигането на Кирил и Методий като равноапостоли и велики християнски учители става в България още с идването на техните ученици през 886 г., а сведения за отбелязване на празника им на 11 май има още през XII век. През вековете Кирил и Методий стават знаме на славянското възраждане и национална еманципация и в други славянски страни. Под влияние на българския култ те са възприети като светци от православната църква и извън славянския свят, включително в съвременна Гърция.

В съвременната историография се смята, че за първи път в епохата на Възраждането на 11 май 1851 г. в епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник на Кирил и Методий – създатели на глаголицата. Денят 11 май не е случайно избран от Найден Геров – това е общият църковен празник на двамата светии. Във възрожденските източници първите известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 май, се срещат в „Христоматия славянского язъка“ от 1852 г. на Неофит Рилски. Денят на честването на двамата братя става най-яркия израз на националната идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата.

След 1916 година, когато в България е установен Григорианския календар като държавен, граждански календар, денят на Св. св. Кирил и Методий, отбелязван от Българската православна църква на датата 11 май по църковния литургичен календар, се пада на 24 май по държавния и така тази дата добива по-голяма гражданственост. След 1968 г. църквата чества Св. св. Кирил и Методий на 11 май и така 24 май остава само Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия си стих „Върви, народе възродени“. Химнът е озаглавен „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“ и включва 14 куплета, от които днес се изпълняват най-често първите 6. Панайот Пипков създава музиката към химна на 11 май 1901 г.

Делото на Кирил  Методий има най-напред културно значение. То открива нова епоха в Европа. Нарушава традицията богослужението да се извършва на латински и гръцки. Създават една нова азбука. Делото има политическо значение. В Моравия то става оръжие против немските домогвания. В България се превръща в стена срещу византийките политически и църковни стремежи. Има обществена роля – източник е на гордост и опора на българското съзнание.

Честит празник!

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ