област Велико Търново
Сподели
27 авг 2018
Автор: ОбластВТ

Учители от СУ ”Георги Измирлиев” обмениха опит с европейски колеги за иновативни методи на обучение

Учители от СУ ”Георги Измирлиев” обмениха опит с европейски колеги за иновативни методи на обучение
През месец август осем педагогически специалисти от СУ ”Георги Измирлиев”  проведоха обучения и обмениха опит с колеги във Флоренция, Барселона и  Дъблин. 


Проведените обучения представляват една модерна програма за постигане на европейско качество и високи стандарти в образователно- възпитателната работа на учителите. В предстоящата учебна година Петя Минкова, Росица Рачева, Елица Билева, Даниела Данкова, Аспарух Костов, Румяна Димитрова, Виолета Кожухарова, Полина Йорданова ще разпространят придобития опит и ще интегрират модерни образователни дейности сред  педагогическата колегия от училището и региона, местната общественост,  ще проведат поредица от открити практики, с които ще представят всички дейности и придобити умения по време на обученията.

Темите, които бяха разгледани са: „Креативност, иновация, мотивация и нови обучителни методи”, "Нови методи за решаване на конфликти, стратегии за мотивация и съвместна работа”, „Социалните медии и уеб решения за класната стая”, „Използване на таблети и смартфони като образователен инструмент”. Проведените обучения обогатиха знанията и опита на педагогическите специалисти в използването на образователни платформи, онлайн платформи за комуникация, виртуална, безопасна класна стая и нейното управление, използване на Еdmodo, Lyrics training, Readtheory, See Saw, Grid diary, Onenote, Trello за създаване на интерактивни задачи, тестове, образователни игри. Увеличи се опита им в използването на Гещалд терапия, справяне с конфликти, добра екипна работа и комуникация.

Участници в обученията представиха училището, града, България сред свои колеги от Италия, Испания, Ирландия, Унгария, Словения, Полша, Хърватия, Естония, Кипър и Йордания.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ