област Велико Търново
Сподели
19 мар 2018
Автор: ОбластВТ

Училищните библиотекари се събраха на национална среща

Училищните библиотекари се събраха на национална среща
Училищни библиотекари от цялата страна присъстваха на Седма национална среща ”Библиотерапевтичното консултиране в училищната библиотека - иновативна форма за личностна подкрепа”. Форумът се проведе от 14 до 16 март във Варна.

Виолета Панова – библиотекар в СУ „Вичо Грънчаров“, бе единствената поканена и присъстваща от великотърновския регион.

За библиотерапията и нейните приложения сподели своя опит Румяна Петрова, СУЕО „Ал. С. Пушкин”, гр. Варна, Библиотерапевтичното консултиране - предизвикателство пред училищния библиотекар сподели Даниела Цветкова, 131 СУ „Акад. К.Тимирязев”, гр. София; Библиотерапията като форма за осигуряване на приобщаващото образование чрез училищната библиотека обясни Цанка Илиева, 143 ОУ „Георги Бенковски”, гр. София; за 168 положителни качества разказа Силвия Стефанова, 38 ОУ „Васил Априлов”, гр. София; Петя Трифонова от математическа гимназия „Гео Милев“ гр. Плевен довърши"Недовършената приказка или приказки без край" (описание на групова работа с деца с техники на библиотерапията), „За силата на думите” – библиотерапевтична техника показа в своята презентация Антоанета Йорданова, ОУ „Любен Каравелов” – гр. Попово.

Всички присъстващи училищни библиотекари от цяла България единодушно споделиха необходимостта от новите методи в работата на училищните библиотеки, отговарящи на новите изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование  и съобразно с изискванията за приобщаващо образование, където се обръща специално внимание на този въпрос.

Библиотерапевтичното консултиране е иновативен метод за работа с читатели, която е особено актуална за училищните библиотеки по отношение на ролята им като среда за обща подкрепа на личността. Тя може да бъде ефективна форма на работа, въздействаща на различни прояви на учениците – от стимулиране на креативността и личностните изяви до превенция на агресията и преодоляването на междуличностни конфликти. Прилагането на специфични библиотерапевтични техники води до намаляване на стреса и тревожността, мотивира инициативността и креативността и съдейства за емоционалното и духовното съзряване на личността. Квалификационният семинар –практикум ”Същност и техники на библиотерапията”се проведе във варненският отдел Изкуство.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ