област Велико Търново
Сподели
15 яну 2020
Автор: ОбластВТ

Ученици от ПГЛПИ „Атанас Буров“ ще практикуват знанията си в Италия

Ученици от ПГЛПИ „Атанас Буров“ ще практикуват знанията си в Италия
ПГЛПИ „Атанас Буров“ спечели проект „Европейски умения - гаранция за успех в професията“. В рамките на проекта, 30 ученици (две групи по 15 ученици) от ПГЛПИ „Атанас Буров”, ще направят триседмична професионална практика в Милано, Италия, в реална работна среда. Ще се включат ученици от три професии: „Оперативeн счетоводител”,”Финансист” и „Организатор Интернет приложения”.Подборът на ученици бе извършен в края на миналата година. В момента се осъществява предварителна езикова подготовка по английски език, който е работен език по проекта. На всички ученици са осигурени ваучери за достъп до платформата за онлайн езикова подготовка OLS  на програма Еразъм +. С помощта на OLS учениците тестват текущото си ниво по английски език, който ще използват, докато са в чужбина.

Участниците в проекта получават достъп до езиков курс, който се използва в комбинация с индивидуално преподаване и позволява развиване на умения извън класната стая. Гъвкавостта на инструмента позволява да се работи с темпо, което обучаемия определя, както и да адаптира езиковото си обучение така, че да съответства на потребностите и интересите на участника. OLS предоставя голямо разнообразие от възможности за подобряване на езиковите умения. Учениците могат да посещават тематични „Групови отворени онлайн курсове“ (ГООК) и да се възползват от онлайн занятия с преподавател, носител на езика, и с други участници в OLS.

Проектът „Европейски умения-гаранция за успех в професията“ №2019-1-BG01-KA102-061399 е финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ