област Велико Търново
Сподели
27 авг 2018
Автор: ОбластВТ

Ученици от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” провеждат учебна практика в европейски градове

Ученици от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” провеждат учебна практика в европейски градове
За пореден път 20 ученици от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов”, гр. Горна Оряховица участват в провеждането на мобилности в град Малага, Испания за период от по три седмици.


Мобилността е втората част на проекта „Практика за усвояване на европейския опит в подкрепа на младите хора – шанс за успешна професионална реализация”, по който работи ПГЕЕ, като първата дейност беше от 01.04.2018г. до 21.04.2018г. в Портсмут, Великобритания. В проекта участват ученици от единадесети и дванадесети клас на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” за специалностите Електрически инсталации, Електроенергетика, Възобновяеми енергийни източници, Системно програмиране и Компютърна техника и технологии.

Определени бяха две групи с по 20 ученици, които в периода от 01.04.2018 до 21.04.2018г. и от 26.08.2018г. до 15.09.2018г. ще приложат придобитите в ПГЕЕ знания в реална производствена среда. В периода до реализиране на мобилността на ползвателите по проекта преминха чуждоезикова онлайн подготовка проведена директно от Online Linguistic Support,която започне с провеждане на входящ тест за оценяване на нивото на всеки ползвател, след което ползвателите преминаха обучение на следващото ниво, а приключването и ще завърши след пиключване на мобилността с изходящ тест и оценяване на напредъка на ползвателите с възможност за получаване на сертификат за постигнато ниво по английски език.

Приключи и професионалната подготовка, която е надграждащо обучение по теми, свързани с практиките в Портсмут , Великобритания и Малага, Испания и представлява изнесено обучение съвместно с фирми и учебни заведения на територията на България. Групите, заедно с учителите, провеждащи професионалното обучение и 40-те ученици се обучаваха в Технически университети Варна, София, Габрово, Русенски университет, 3K АД SOLAR и Учебния център за безопасна работа и експлоатация при ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД, в който акцент е осигуряването на безопасна работа и оказване на първа помощ при злополука от ел. ток.

В техническите университети – Варна, София, Русе и Габрово участниците се обучаваха на теми, свързани с тяхната професионална насоченост по направления за учениците от специалностите ”Системно програмиране” и „Компютърна техника и технологии” - хардуера и софтуера, а за учениците от специалностите „Електрически инсталации”, „Електроенергетика” и „Възобновяеми енергийни източници” - за съвременните тенденции за производството, преноса и разпределението на електрическата енергия, както и енергийната ефективност.

В ЗК АД SOLAR в учебния център и фотоволтаичен парк в село Маломирово, Ветропарк, Каварна и фирма "Надин" в София, ползвателите по проекта се запознаха с иновациите и тенеденциите в областта на производство на енергия от ВЕИ и процеса на рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Обучението приключи със сертифициране на обучаемите от всяка обучителна институция Приключи и културна подготовка за географските особености, историята, традициите, обичаите и всичко, свързано с Великобритания и Испания.

През месец април приключи мобилността на първата група, за периода от 01.04.2018г до 21.04.2018г. с проведена практика в Портсмут, Великобритания в компании от секторите Енергетика, рециклиране и IT. Учениците посетиха Лондон и университетите в Оксфорд и Портсмут, където придобха много нови знания и впечатления.

На 25.08.2018г. пътува и втората група за практика в Малага, Испания. Мобилността ще се проведе от 26.08.2018 до 15.09.2018г. Основната цел на проекта е бъдещите професионалисти да опознаят стандартите на другите държави от Европейския съюз и да приложат придобитите знания и умения в бъдещата си реализация. След приключване на проекта, учениците получават следните удостоверения и сертификати от преминалата на територията на България професионална подготовка: Сертификат за обучение и владеене на ниво по английски език от OLS, Europass mobility и Сертификат за проведена практика издаден от партньорската организация, които ще отварят врати за работа на младежите в България и целия европейски съюз.

Стойността на проекта е 114 484,00 евро, които са подсигурени от Европейския съюз по програма „Еразъм+”, КД1- Мобилност, сектор ПОО. Проектът е по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „ПОО“, номер: №2017-1-BG01-KA102-035941 със заглавие на проекта: „Усвояване на европейския опит в подкрепа на младите хора – шанс за успешна професионална реализация” мобилност – практика в Портсмут, Великобритания и Малага, Испания. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ