област Велико Търново
Сподели
04 окт 2019
Автор: ОбластВТ

Ученици и учители от ПГЕЕ ще развиват знания и умения по нов "Еразъм" проект

Ученици и учители от ПГЕЕ ще развиват знания и умения по нов Еразъм проект
ПГЕЕ "М. В. Ломоносов" започна работа по нов проект "Активиране на напречни умения за мобилност на ПОО преживявания Transversal Skills Activation for VET Mobility experiences". Проектът се реализира по програма Еразъм +, КА2 – "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", KA202 - Стратегически партньорства за професионално образование и обучение. Дейността е партньорство между обучителни организации и работодатели за периода от 01.09.2019 до 31.08.2021г.Сред основните цели на проекта е да определи решения, които да улеснят активирането на ключови меки умения по време на краткосрочните мобилности и насърчаване на съвместни усилия на предприятия, училища и обучителни агенции, които работят заедно за подобряване на дизайна и цялостното изпълнение на дейностите по краткосрочните Мобилности .

Важен елемент е работата в многоезична среда и насърчаването на ученици и учители да мислят и работят в посока европейското гражданство. Участието на учениците ще повиши способността им да управляват своя личен растеж чрез по-добра осведоменост за себе си и своите умения. По този начин ще се предостави на учениците иновативен модел на обучение, който подкрепя развитието и оценката на напречните умения в специфична ситуация на обучение.

Модулирана програма за обучение за учители в ПОО е съставена от 3 части, които трябва да бъдат доставени преди, по време и след опита на мобилността на 15 ученици от ПГЕЕ „Ломоносов“ в Малага, Испания. Те ще бъдат тествани чрез специфични учебни дейности, насърчавани в рамките на проекта и извън него, под формата на лесно за използване приложение. Приложението може да картографира нивото на информираност на учениците около насочените напречни умения.

Партньори по проекта са: - TRIBEKA LAB SLU ,Испания – координатори на проекта - Elidea psicologi associati, Италия - БАЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА , България - Професионална гимназия по електротехника и електроника "М.В.Ломоносов"България - MILITOS SYMVOULEUTIKI AE, Гърция - R&DO LIMITED, Кипър - ADI Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani, Италия.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ