област Велико Търново
Сподели
21 фев 2020
Автор: ОбластВТ

Установени са положителни проби от отстреляни диви прасета

Установени са положителни проби от отстреляни диви прасета
Вчера в Областна администрация – Велико Търново се проведе заседание на комисията за борба с епизоотичните ситуации. Заседанието бе открито от заместник областния управител инж. Детелина Борисова.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Станимир Спасов запозна членовете на Комисията с актуалната ситуация в областта относно заболяването Африканска чума по свинете. Той уточни, че не е налице съществено изменение в ситуацията за последните две седмици, с изключение на установените положителни проби от отстреляни диви прасета. Д-р Спасов запозна членовете на Комисията и с актуалната ситуация в област Велико Търново относно заболяването Инфлуенца по птиците. Взети са мерки съобразно инструкциите.

Птиците, отглеждани на открито, са затворени. Ще бъде проведено ваксиниране на птиците за сметка на техните собственици. На територията на област Велико Търново са налице минимален брой от най-възприемчивите птици – водоплаващите. Единственият обект, в който се отглеждат такива птици, е намалил сериозно броят им. Необходимо е при установяване на мъртви птици да бъде уведомявана Областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните.

Комисията взе решение, в 10-дневен срок да бъдат свикани всички общински епизоотични комисии в разширен състав с присъствието на всички кметове и кметски наместници на територията на съответната община и подробно да бъдат обсъдени измененията в нормативната база и задълженията в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Плана за контрол и предотвратяване разпространяването на заболяването Африканска чума по свинете през 2020 г. След провеждането на заседанията да се осъществи своевременна обратна връзка с Областната комисия за борба с епизоотични ситуации като се предостави протокол от заседанието.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ