област Велико Търново
Сподели
30 авг 2019
Автор: ОбластВТ

Три училища и две детски градини в община Елена са предложени за средищни и защитени

Три училища и две детски градини в община Елена са предложени за средищни и защитени
Общинският съвет в Елена на последната си сесия взе решения, с които възложи на кмета на общината да внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за три училища в общината да останат средищни, а двете от тях и още две детски градини да бъдат включени в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2019-2020 година.

Местният парламент гласува Средното училище и Началното училище в града, също и основното училище в с. Беброво да запазят статута си на средищни училища. За новата учебна година прогнозният брой на пътуващите ученици за тях от населени места, в които няма школо, е 96. СУ „Иван Момчилов“, НУ „Ил .Макариополски“ и ОУ „Хр.Ботев“ са единствените в района, осигуряващи обучение в съответния клас, с целогодишна организация на учебния процес, безплатен транспорт и осигурено хранене на пътуващите ученици. Броят на децата намалява и за училището в Беброво предложението е да остане и със статута  си на защитено, а за основното училище в Константин за поредна година се предлага то да влезе в списъка на защитените училища.  Аргументите са, че закриването на двете училища, в които ще се обучават близо 83 деца от първи до седми клас, би довело до ежедневното им пътуване до най-близкото средищно училище в града, което ще затрудни изключително обезпечаването на безплатния им превоз.

От 2017 г. с ПМС се даде възможност не само училища, но и детски градини да участват в процедурата. За да съществува една детска градина е необходимо броят на децата да не бъде по-малък от 22. В детската градина в с. Каменари ще учат 15 деца, от тях 8 в задължителна предучилищна възраст, а в Константин прогнозните данни са за обучение на 23 деца, на задължително 14. Двете детски заведения също са предложени за защитени. При закриването им най-близката детска градина, която може да ги приеме, е в Елена и поне 22 малчугана всеки ден трябва да пътуват до нея.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ